Hľadáte toto?

Informácie o dostupných tituloch, výpožičkách, registrácii, predlžovanie výpožičiek, výstupné tlačivá

Požičovňa

041/ 513 1453

Jana Gettinová   email

Mgr. Matúš Kubala email

Miriam Šeligová  email

Riaditeľka knižnice

PhDr. Alena Mičicová

telefón: 041/ 513 1450

0905 639 526

 email

Oddelenie budovania fondov

Oddelenie knižničných služieb

Oddelenie bibliograficko - informačné

Oddelenie rozvoja a používateľskej podpory

zástupkyňa riaditeľky

vedúca oddelenia

PhDr. Mária Kekelyová

041 / 513 1465 email

0915 595 914

metodika, čiastkové knižnice

vedúca oddelenia

Mgr. Eva Kolláriková

041 / 513 1460 email

0908 928 488

projekty, Europe Direct Žilina

Pre informácie o výstupných tlačivách volajte: 041 / 513 1453

vedúci oddelenia

stiahnuť (2)

Mgr. Maroš Konečný

041 / 513 1451 email

evidencia dizertačné a habilitačné práce, administrácia elektronických informačných zdrojov

vedúci oddelenia

Mgr. Matúš Kubala

041 / 513 1457 email

marketing, sociálne siete, Europe Direct

Mgr. Mariana Barbořáková

041 / 513 1455 email

prieskumy a akvizícia knižničných dokumentov


Anna Gažáková

041 / 513 1456 email

katalogizácia


Jana Horúcková

041 / 513 1468 email

periodiká, klasifikácia

POŽIČOVŇA 

041 / 513 1453

registrácia čitateľov, výpožičky, prolongácie, výstupné tlačivá

Jana Gettinová
požičovňa

email

Miriam Šeligová

požičovňa, medziknižničná (a medzinárodná) výpožičná služba

email


Jarmila Dlugošová

041 / 513 1463 email

študovňa 2

Jarmila Ivanišová

041 / 513 1704 email

študovňa 1


Božena Mikulíková

041 / 513 1453 email

reprografické služby, e-copy

Mgr. Katarína Deverová, PhD.

041 / 513 1464 email

evidencia ohlasov, rešeršná činnosť


Jana Líšková

041 / 513 1452 email

evidencia publikačnej činnosti


Zuzana Zbyňovcová

041 / 513 1467 email

normy, záverečné práce, študovňa publikačnej činnosti

Mgr. Tomáš Skupin

041 / 513 1469 email

prideľovanie DOI, technická a používateľská podpora, 3D tlač

Bc. Danka Vráblová

041 / 513 1466  email

marketing a používateľská podpora

Adresa

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
Ul. vysokoškolákov 24
011 84 Žilina

Telefón: 041 / 513 14 65
Fax: 041 / 513 14 49
E-mail: ukzu@uniza.sk