Univerzitná knižnica do odvolania zatvorená

oznamujeme  svojim používateľom,

že odo dňa 17. 10. 2016 až do odvolania

bude Univerzitná knižnica z technických príčin

Z A T V O R E N Á

Tituly môžete vrátiť využitím Biblioboxu, ktorý sa nachádza na prízemí, v budove Rektorátu s hlavnou vrátnicou, pri bufete, na Univerzitnej ulici 8215/1

ĎAKUJEME VÁM ZA POCHOPENIE!

Oznam pre používateľov Univerzitnej knižnice

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje  svojim používateľom,

že dňa 20. a 21. 10. 2016

bude z technických príčin

Z A T V O R E N Á

Tituly môžete vrátiť využitím Biblioboxu, ktorý sa nachádza na prízemí, v budove Rektorátu s hlavnou vrátnicou, pri bufete, na Univerzitnej ulici 8215/1

ĎAKUJEME VÁM ZA POCHOPENIE!

Núdzový režim

Núdzový režim sa v predpokladanom období do januára 2017 bude riadiť týmito úpravami:

 

Výpožičné služby

- Čitatelia sa môžu v knižnici pohybovať len v presne vymedzenom a označenom priestore, pretože sa realizujú vonkajšie aj vnútorné stavebné úpravy

- V knižnici sa čitateľ pohybuje na vlastné riziko

- Čitateľ má umožnený vstup do požičovne, aby si mohol vyzdvihnúť literatúru na absenčnú výpožičku (knihy domov)

- Vrátenie kníh sa realizuje cez bibliobox v budove rektorátu

- Akékoľvek konzultačné služby, rešeršné požiadavky a pod. predložiť len v požičovni

- Študovňa a čitáreň na 1.poschodí dočasne uzavretá úplne

 

Evidencia publikačnej činnosti

- Odporúčame podávať všetku publikačnú činnosť cez webové prostredie – formulár na web stránke UKZU. V prípade nevyhnutnej osobnej návštevy je nutné dohodnúť sa telefonicky s odbornými pracovníčkami oddelenia

 

Čiastkové knižnice

- Preberanie zaprírastkovaných kníh a časopisov knihovníkmi a inými poverenými osobami je možné po predchádzajúcom dohovore s pracovníčkou knižnice. Vstup na Oddelenie budovania fondov je možný v sprievode pracovníčky knižnice, ktorá pozná aktuálny stav rekonštrukcie priestorov oddelenia

 

Dôrazne upozorňujeme čitateľov, že je potrebné riadiť sa pokynmi . Zároveň je nutné počítať s krátkodobým úplným uzavretím knižnice v prípade rozsiahlych búracích prác. O aktuálnej situácii budeme informovať prostredníctvom webovej stránky knižnice.

Rekonštrukcia Univerzitnej knižnice

Oznamujeme svojim používateľom, že od 17. 8. 2016
budú z dôvodu rekonštrukčných prác študovne zatvorené a požičovňa bude v súrnych prípadoch pracovať v núdzovom režime.
Dovoľujeme si Vás požiadať o zhovievavosť za sťažené podmienky a dočasné obmedzenia.
Tituly môžete vrátiť využitím Biblioboxu, ktorý sa nachádza na prízemí, v budove Rektorátu s hlavnou vrátnicou, pri bufete, na Univerzitnej ulici 8215/1
ĎAKUJEME VÁM ZA POCHOPENIE.

Univerzitná knižnica bude 21.7.2016 zatvorená

Oznamujeme svojim používateľom, že dňa 21. 7. 2016 bude Univerzitná knižnica z technických príčin ZATVORENÁ.
Tituly môžete vrátiť využitím Biblioboxu, ktorý sa nachádza na prízemí, v budove
Rektorátu s hlavnou vrátnicou, pri bufete, na Univerzitnej ulici 8215/1

ĎAKUJEME VÁM ZA POCHOPENIE!

Pozor na predátorské publikovanie!

V oblasti Open Access publikovania sa v posledných rokoch objavil tzv. predátorský model. Spočíva v tom, že vydavateľ časopisu neposkytuje autorom za poplatky za publikovanie  adekvátne vydavateľské služby obvyklé pri publikovaní vo vedeckých časopisoch.

Podľa čoho možno spoznať predátorského vydavateľa?

-          Robí rozsiahlu kampaň medzi potenciálnymi autormi, ktorých vyzýva  na publikovanie a účasť vo vydavateľských radách

-          Publikuje rýchlo, bez recenzného konania a bez akejkoľvek kvalitatívnej kontroly

Portál - Informačná a mediálna gramotnosť

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave s finančnou pomocou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vytvorila portál Informačná a mediálna gramotnosť. 

Pracovisko pre študentov so špecifickými potrebami v Univerzitnej knižnici

V rámci podpory štúdia študentov so špecifickými potrebami bolo v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity vytvorené Pracovisko pre študentov so špecifickými potrebami. Pracovisko bolo zriadené v spolupráci s univerzitnou koordinátorkou s pani PhDr. Katarínou Gažovou. 

Univerzitná knižnica na Facebooku

Čítačky elektronických kníh

Vážení čitatelia, Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity prichádza s atraktívnou službou. Potrebujete elektronickú čítačku kníh? Alebo sa len chcete bližšie zoznámiť s týmto zaujímavým zariadením a naučiť sa s ním pracovať? Využite túto ponuku a zapožičajte si elektronickú čítačku kníh zdarma v priestoroch našej Univerzitnej knižnice.

DNES máme zatvorené.

Chcete požiadať o rešerš? Vyskúšajte náš on-line formulár a už žiadne papierovanie.

Chcete zriadiť čiastkovú knižnicu na Vašom pracovisku alebo ju už máte vytvorenú?

Máte pre nás návrh na zlepšenie, novinku alebo knihu? Pokiaľ áno, smelo nám ho pošlite a pomôžte aj vy skvalitniť našu univerzitnú knižnicu.

Podrobný návod pre študentov a zamestnancov ŽU, ako sa pripojiť do siete Žilinskej univerzity zo zariadení mimo univerzitnú sieť a získať tým plný prístup k ebookom, databázam a iným informačným zdrojom.

Prejsť na návod

Pondelok:9.00 - 18.00
Utorok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 9.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Pondelok: 9.00 - 18.00
Utorok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 9.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 565 01 90 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina

Počet vygenerovaných stránok 374387

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.