Effective Science Communication

S radosťou Vám ponúkame zdarma stiahnutie novej e-knihy od IOP Publishing:

Effective Science Communication

A practical guide to surviving as a scientist od Sama Illingwortha and Granta Allena

 

Kniha (vo formátoch HTML, ePub3 a PDF) sa venuje praktickým otázkam publikovania v odborných časopisoch, metódam získavania grantov a cestám, ako komunikovať výsledky výskumu smerom k odbornej aj laickej verejnosti.

 

Pozor - ponuka platí len do 15. 5. 2017!

 

E-kniha je dostupná na adrese http://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-1170-0

Aktuálna situácia v e-skriptách

Systém sprístupňovania e-skrípt , ktoré sú súčasťou fondu Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity, sa v súčasnosti tvorí podľa princípu zdola-nahor. Na strane používateľov, hlavne študentov, je silný tlak na sprístupnenie ( výsledky dotazníka o spokojnosti so službami knižnice, prieskum spokojnosti v rámci Týždňa slov.knižníc). V autorskej komunite je celé spektrum názorov na to, či je dobré skriptá poskytnúť v elektronickej podobe. V sprístupňovaní akéhokoľvek obsahu verejnosti, aj keď v tomto prípade je verejnosť naša vlastná akademická obec, sa riadime príslušným autorským zákonom.  Na základe rozhodnutia vedenia ŽU  sme kontaktovali predstaviteľov fakúlt  Žilinskej univerzity v Žiline, aby sa vyjadrili ku sprístupneniu titulov, ktoré máme zatiaľ digitalizované ( študijná literatúra pre študentov prvých ročníkov podľa príslušných  informačných listov predmetov). Fakulty sme požiadali, aby posúdili svoju pripravenosť ponúknuť elektronické verzie skrípt svojich autorov. Fakulty zvažovali viaceré aspekty, ako boli súhlas autorov, predaj tlačených verzií skrípt, možnosť reedície, ďalšie nelegálne šírenie skrípt a pod.

Postupne vzniká skupina autorov, ktorí súhlasia so sprístupnením elektronickej verzie ich skrípt. Na našej webovej stránke v sekcii e-skriptá nájdete od 12.4.2017 prvé tituly skrípt, doslova prvé lastovičky, u ktorých autori súhlasia s ich zverejnením. Veríme, že skupina tých, ktorí chápu požiadavky študentov a ich preferenciu v moderných technológiách, sa bude rozrastať.

Knižnica sa zaviazala rozšíriť bezpečnostné opatrenia elektronickej verzie titulov, ktoré sú vysvetlené v sekcii e-skriptá.

Nech sa Vám všetkým dobre študuje.

PhDr. Alena Mičicová, riaditeľka Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline

Oznam Veľká noc 2017

Žilinská univerzita v Žiline - Univerzitná knižnica oznamuje svojim používateľom zmenu otváracích hodín nasledovne:

13. 4. 2017 (štvrtok) od 8.00 – 14.00

14. 4. – 17. 4. 2017 (veľkonočné sviatky) 

18. 4. 2017 (utorok) zatvorené

Tituly môžete vrátiť využitím Biblioboxu, ktorý sa nachádza na prízemí, v budove Rektorátu s hlavnou vrátnicou, pri bufete, na Univerzitnej ulici 8215/1

 

ĎAKUJEME VÁM ZA POCHOPENIE!

Akcia od vydavateľstva Wiley

Bezplatný prístup do vybraných čísel časopisov vydavateľstva Wiley počas celého roku 2017 môžete nájsť na tomto odkaze

Jarná súťaž Engineering Academic Challenge

Dňa 27.03.2017 odštartovala jarná súťaž Engineering Academic Challenge určená študentom vysokých škôl z celého sveta, ktoré majú prístup ku službe Knovel. Otázky sú z piatich interdisciplinárnych tematických okruhov. Cieľom je správne odpovedať na otázky s využitím vyhľadávania v Knoveli.Súťaž potrvá päť týždňov od 27. 3. do 30. 4. 2017.

Podmienkou účasti je registrácia účastníka na https://eac.elsevier.com/sign-up/.

Viac informácií, otázky a materiály na spropagovanie súťaže nájdete na www.aib.sk/novinky/1435-knovel-sutaz-pre-studentov-vysokych-skol-od-27-3-2017.

Umenie a remeslo v knihách ukryté

V Univerzitnej knižnici sa 11. mája 2017 o 14:00 uskutoční stretnutie s pani Lidou Mlichovou, pokračovateľkou diela Jána Vrtílka. V priestoroch UK bude odprezentovaná jej knihárska dielňa.

Tešíme sa na vašu návštevu.

 

Výstava odbornej literatúry 2017

Univerzitná knižnica Vás srdečne pozýva na výstavu ODBORNEJ LITERATÚRY, ktorá sa bude konať v priestoroch knižnice 19. - 20. 4. 2017 v čase od 9:30 do 17:30. (Študovňa - 1. poschodnie). Každý účastník, ktorý si zakúpi knihu na výstave môže získať zľavu 10%. Tešíme sa na Vás.

Výstava kníh zakúpených z dotácie Fondu na podporu umenia

V Univerzitnej knižnici ŽU máte príležitosť navštíviť výstavu kníh, ktoré sme zakúpili vďaka Fondu na podporu umenia. Projekt bol realizovaný v novembri 2016 až januári 2017. Do fondu Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline bolo celkovo zakúpených 129 titulov / 286 knižničných dokumentov. Nové tituly sú pripravené k vypožičaniu a výstavu môžete nájsť na poschodí v študovni 2. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Slávnostné otvorenie Univerzitnej knižnice ŽU - napísali o nás

Na slávnostnom otvorení Univerzitnej knižnice, ktoré prebehlo 16.2.2017, boli prítomní aj zástupci médií. Prvý článok o udalosti vyšiel na webe dobré noviny a môžete ho nájsť na tomto odkaze: http://www.dobrenoviny.sk/c/93744/zilinska-univerzita-zrekonstruovala-bu... . Prajeme príjemné čítanie.

Dnes je STREDA - 24.5 2017, takže je:

otvorené 8.00 - 18.00

Chcete požiadať o rešerš? Vyskúšajte náš on-line formulár a už žiadne papierovanie.

Chcete zriadiť čiastkovú knižnicu na Vašom pracovisku alebo ju už máte vytvorenú?

Máte pre nás návrh na zlepšenie, novinku alebo knihu? Pokiaľ áno, smelo nám ho pošlite a pomôžte aj vy skvalitniť našu univerzitnú knižnicu.

Podrobný návod pre študentov a zamestnancov ŽU, ako sa pripojiť do siete Žilinskej univerzity zo zariadení mimo univerzitnú sieť a získať tým plný prístup k ebookom, databázam a iným informačným zdrojom.

Prejsť na návod

Pondelok:9.00 - 18.00
Utorok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 9.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Pondelok: 9.00 - 18.00
Utorok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 9.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina

Počet vygenerovaných stránok 547344

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.