Pracovná porada mimo UK UNIZA

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje svojim používateľom,že dňa

13. 6. 2017

bude z dôvodu pracovnej porady mimo priestorov UK UNIZA otvorená do 11,00 hod.Tituly môžete vrátiť využitím Biblioboxu, ktorý sa nachádza na prízemí, v budove Rektorátu s hlavnou vrátnicou, pri bufete, na Univerzitnej ulici 8215/1.

 

ĎAKUJEME VÁM ZA POCHOPENIE

Effective Science Communication

S radosťou Vám ponúkame zdarma stiahnutie novej e-knihy od IOP Publishing:

Effective Science Communication

A practical guide to surviving as a scientist od Sama Illingwortha and Granta Allena

 

Kniha (vo formátoch HTML, ePub3 a PDF) sa venuje praktickým otázkam publikovania v odborných časopisoch, metódam získavania grantov a cestám, ako komunikovať výsledky výskumu smerom k odbornej aj laickej verejnosti.

 

Pozor - ponuka platí len do 15. 5. 2017!

 

E-kniha je dostupná na adrese http://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-1170-0

Aktuálna situácia v e-skriptách

Systém sprístupňovania e-skrípt , ktoré sú súčasťou fondu Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity, sa v súčasnosti tvorí podľa princípu zdola-nahor. Na strane používateľov, hlavne študentov, je silný tlak na sprístupnenie ( výsledky dotazníka o spokojnosti so službami knižnice, prieskum spokojnosti v rámci Týždňa slov.knižníc). V autorskej komunite je celé spektrum názorov na to, či je dobré skriptá poskytnúť v elektronickej podobe. V sprístupňovaní akéhokoľvek obsahu verejnosti, aj keď v tomto prípade je verejnosť naša vlastná akademická obec, sa riadime príslušným autorským zákonom.  Na základe rozhodnutia vedenia ŽU  sme kontaktovali predstaviteľov fakúlt  Žilinskej univerzity v Žiline, aby sa vyjadrili ku sprístupneniu titulov, ktoré máme zatiaľ digitalizované ( študijná literatúra pre študentov prvých ročníkov podľa príslušných  informačných listov predmetov). Fakulty sme požiadali, aby posúdili svoju pripravenosť ponúknuť elektronické verzie skrípt svojich autorov. Fakulty zvažovali viaceré aspekty, ako boli súhlas autorov, predaj tlačených verzií skrípt, možnosť reedície, ďalšie nelegálne šírenie skrípt a pod.

Postupne vzniká skupina autorov, ktorí súhlasia so sprístupnením elektronickej verzie ich skrípt. Na našej webovej stránke v sekcii e-skriptá nájdete od 12.4.2017 prvé tituly skrípt, doslova prvé lastovičky, u ktorých autori súhlasia s ich zverejnením. Veríme, že skupina tých, ktorí chápu požiadavky študentov a ich preferenciu v moderných technológiách, sa bude rozrastať.

Knižnica sa zaviazala rozšíriť bezpečnostné opatrenia elektronickej verzie titulov, ktoré sú vysvetlené v sekcii e-skriptá.

Nech sa Vám všetkým dobre študuje.

PhDr. Alena Mičicová, riaditeľka Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline

Oznam Veľká noc 2017

Žilinská univerzita v Žiline - Univerzitná knižnica oznamuje svojim používateľom zmenu otváracích hodín nasledovne:

13. 4. 2017 (štvrtok) od 8.00 – 14.00

14. 4. – 17. 4. 2017 (veľkonočné sviatky) 

18. 4. 2017 (utorok) zatvorené

Tituly môžete vrátiť využitím Biblioboxu, ktorý sa nachádza na prízemí, v budove Rektorátu s hlavnou vrátnicou, pri bufete, na Univerzitnej ulici 8215/1

 

ĎAKUJEME VÁM ZA POCHOPENIE!

Akcia od vydavateľstva Wiley

Bezplatný prístup do vybraných čísel časopisov vydavateľstva Wiley počas celého roku 2017 môžete nájsť na tomto odkaze

Jarná súťaž Engineering Academic Challenge

Dňa 27.03.2017 odštartovala jarná súťaž Engineering Academic Challenge určená študentom vysokých škôl z celého sveta, ktoré majú prístup ku službe Knovel. Otázky sú z piatich interdisciplinárnych tematických okruhov. Cieľom je správne odpovedať na otázky s využitím vyhľadávania v Knoveli.Súťaž potrvá päť týždňov od 27. 3. do 30. 4. 2017.

Podmienkou účasti je registrácia účastníka na https://eac.elsevier.com/sign-up/.

Viac informácií, otázky a materiály na spropagovanie súťaže nájdete na www.aib.sk/novinky/1435-knovel-sutaz-pre-studentov-vysokych-skol-od-27-3-2017.

JoVE oslavuje 10 rokov

Journal of Visualized Experiments (JoVE) sa v roku 2006 stal prvým recenzovaným odborným video časopisom, ktorého cieľom je vedcom pomáhať zvyšovať produktivitu, efektivitu a reprodukovateľnosť výskumu. Po prvom roku existencie už mal 100 video článkov, od roku 2008 je indexovaný v Pubmed.

Ak si chcete vytvoriť predstavu o obsahu JoVE, pozrite si napríklad: 10 najpopulárnejších videí.

Dámave do pozornosti i momentálne prebiehajúce súťaže:
Pre knihovníkov Librarian Travel Award (získanie cestovného grantu na Charleston conference)


Pre vedcov z akademických inštitúcií Film Your Research (finančná odmena za krátke kreatívne video zachytávajúce prevedenie vedeckého experimentu)

Viac informácií získaš na nasledujúcom odkaze: JoVE oslavuje 10 rokov

Citačný manažér Citace PRO

Do 15.4.2017 má Žilinská univerzita bezplatný skúšobný prístup do citačného manažéra Citace PRO, ktorý slúži na vytváranie, správu, export a zdieľanie citácií. Systém podporuje množstvo citačných štýlov vrátane STN ISO 690, v ktorých automaticky generuje citácie. Využíva importy z databáz, katalógov knižníc, discovery služieb a priamo z internetu. Má úložisko, do ktorého si používatelia môžu ukladať obsahy, plné texty, doplňujúce súbory, príp. poznámky priamo k záznamom.

Registrácia na: http://www.citacepro.com/
Návod: https://www.citacepro.com/download/CitacePRO.pdf
Videokurz:  https://www.youtube.com/watch?v=mG4tiRnZ_-8&list=PLaZZ91WNLh74AUrK9pJDDK...

Týždeň slovenských knižníc s Univerzitnou knižnicou ŽU

Pri príležitosti týždňa slovenských knižníc sme si pre Vás pripravili množstvo zaujímavých udalostí. Kliknite na plagát a dozviete sa viac.


Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

Slávnostné otvorenie budovy Univerzitnej knižnice a budovy AS v UK ŽU

16.2.2017 sa všetky očakávania a nádeje stali skutočnosťou: slávnostne sa sprístupnila budova Univerzitnej knižnice a budova AS Žilinskej univerzity v Žiline. Malá slávnosť sa konala vo vynovených priestoroch Univerzitnej knižnice za účasti vedenia ŽU a mnohých hostí. Slávnostný akt odovzdania budovy a prestrihnutia pásky viedla rektorka ŽU v Žiline Dr. h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. a pán Jurikovič, riaditeľ odboru komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá projekt rekonštrukcie podporila.

Vďaka projektu Znižovanie energetickej náročnosti budovy UK ŽU majú čitatelia UK ŽU možnosť využiť priestory, ktoré poskytujú dostatok voľných zón na štúdium, stretnutia študijných alebo projektových skupín, navštíviť naše školenia a prezentácie. 

Fotografie zo slávnostného otvorenia budovy nájdete v našej galerií.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami, milí čitatelia a používatelia.

Pages


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina

Počet vygenerovaných stránok 1034563

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.