Bytový interiér

Kategórie: Značky: , , ,

Popis

FOND: Publikačná činnosť
BCI
Bytový interiér / Zuzana Grúňová. – 1. vyd. – Žilina : Žilinská univerzita, 2015. – 91 s., [AH 9,88; VH 10,26]. – ISBN 978-80-554-0969-6

Zobraz PDF.