Séria online tréningových školení pre používateľov databázy IEEE Xplore Digital Library.

Webináre sú určené pre vedcov a študentov všetkých stupňov štúdia z technických odborov. Školenia budú prebiehať v anglickom jazyku.

Rozpis školení, bližšie informácie a registrácia:

Advanced Searching in IEEE Xplore

Popis:  Odborníci predvedú svoje vyhľadávacie stratégie a možnosti pokročilého vyhľadávania, spôsob identifikácie kľúčových slov a synoným, používanie booleovských operátorov a špeciálnych znakov vo vyhľadávaní. Webinár pomôže študentom zorientovať sa v zdrojoch informácií databázy IEEE a zvoliť si vhodnú tému pre svoju záverečnú prácu, taktiež predstaví aktuálne trendy vo výskume v oblasti technológií.

Dátum a čas: 28. september 2021 o 14:30

Registrácia: https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/wvr09yr0yilozr/

Hi-Tech Landscape from IEEE Xplore

Popis: Tipy, ako je možné v databáze IEEE vyhľadávať informácie o organizáciách a výskumníkoch v technologických oblastiach; čo publikuje konkurencia; informácie o konferenciách a časopisoch pokrývajúcich konkrétne oblasti záujmu.

Dátum a čas: 30. september 2021 o 15:00

Registrácia: https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/wligty1xhm73e/

How to Publish with IEEE

Popis: Informácie ako publikovať v IEEE s cieľom dosiahnuť vyššiu viditeľnosť a dôveryhodnosť výskumu. Tipy pre autorov ako napísať kvalitný vedecký článok, zvoliť si vhodný časopis alebo konferenčný príspevok v rámci databázy IEEE, informácie o procese recenzného hodnotenia a hlavné dôvody odmietnutia dokumentov

Dátum a čas: 6.október 2021 o 10:00

Registrácia: https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/w1kzc1ly0i8uwy9/

Publish Open Access with IEEE

Popis: Predstavenie možností a spôsobu publikovania v IEEE formou otvoreného prístupu (Open Access)

Dátum a čas: 7.október 2021 o 15:00

Registrácia: https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/w1lg8swb19yhwm5/