Naše Informačné centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA, oslávilo 19.11.2021 svoje znovuotvorenie.

Informačné centrum otvoril rektor Žilinskej univerzity v Žiline, p. prof. Jozef Jandačka, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku p. Ladislav Miko a riaditeľka Univerzitnej knižnice p. PhDr. Alena Mičicová.

Europe Direct Žilina v uplynulých takmer štyroch rokoch uskutočnil desiatky rôznych podujatí. Naše semináre, prezentácie, diskusie, výstavy a mnohé ďalšie podujatia boli určené pre všetky vekové kategórie občanov, pre miestnu a regionálnu samosprávu, pre akademickú obec, pre stredné školy, pre neziskové organizácie, záujmové zoskupenia a ďalšie cieľové skupiny.

Veľmi sa tešíme, že opäť patríme do siete Europe Direct a naša cesta pokračuje na ďalších 5 rokov.