CELÁ SPÁVA A PREZENTÁCIA ZO SEMINÁRU: https://ukzu.uniza.sk/seminar-ieee/

Pri príležitosti uzatvorenia dohody o otvorenom prístupe a publikovaní medzi IEEE a CVTI SR sa 30. mája o 13:30 uskutoční hybridný seminár zameraný na témy:

• ako zvýšiť viditeľnosť a vplyv vášho výskumu,

• tipy na výber vhodného periodika alebo konferencie IEEE,

• prehľad toho, čo redaktori hľadajú v príspevku a prečo recenzenti odmietajú články,

• nástroje a zdroje na pomoc autorom v procese publikovania,

• výskumné stratégie pomocou IEEE Xplore Digital Library

• navigácia v procesoch recenzného konania v IEEE

• ako využiť dohodu o otvorenom prístupe na pokrytie poplatkov za publikovanie.

Účasť s povinnou registráciou je možná online, alebo osobne.

Registrácia: https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/p55pejm1yis62d/

Miesto konania: Slovenská technická univerzita v Bratislave – Slovenská informatická knižnica, Ilkovičova 6276/2, 842 16 Bratislava.