Mgr. Katarína Deverová, PhD.

Často sme presvedčení o svojej výnimočnosti, nemôžeme uveriť, že rovnaké príbehy prežili aj iní ľudia v blízkej či vzdialenej minulosti. Podľa profesorky Vandy Boštíkovej z katedry epidemiológie na Fakulte vojenského zdravotníctva Univerzity obrany v Hradci Králové môžeme svetové dejiny deliť aj vďaka pandémiam, ktoré od stredoveku znepríjemňovali život našim predkom. 

Uvedené choroby poznáme a vieme ich zvládať. Až na výnimky išlo skôr o bakteriálne nákazy a k ich šíreniu prispeli aj zlé hygienické podmienky. Po roku 1918, keď kosila ľudskú populáciu po celom svete španielska chrípka, sa situácia zmenila. Novoobjavené choroby 20. a 21 storočia Ebola, AIDS, SARS, MERS, COVID-19, ktoré majú charakter epidémií až pandémií, sú vírusové ochorenia a za rezervoár infekcie sa považujú divožijúce zvieratá.

Keď som sa zamýšľala nad tým, čo spája doterajšie pandémie, našla som tieto spoločné znaky:

  • Prirodzená snaha ľudí prežiť
  • Hľadanie pôvodcu choroby
  • Podcenenie situácie v začiatkoch pandémie
  • Skreslené informovanie ľudí o nákaze a jej následkoch
  • Snaha štátu/cirkvi zaviesť opatrenia na zastavenie pandémie
  • Kritika zavedených opatrení a ich obchádzanie
  • „Osvedčené“ recepty na liečbu
  • Pandémie sa opakovali v niekoľkých vlnách
  • Návrat do bežného stavu

Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 má predsa svoje prvenstvo, odohráva sa po prvýkrát v online priestore. Množstvo informácií, ktoré máme každý deň k dispozícii na tému pandémie priamo doma v obývačke, je až neuveriteľné. To či aj tento fenomén prispel k zvládnutiu momentálnej nákazy, však objektívnejšie vyhodnotia až tí, čo prídu po nás.    

Zdroje prístupné online

Masový vrah – cholera v Uhorsku v roku 1831 / Anton Liška, 2016. Spôsob prístupu:

https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/masovy-vrah-cholera-v-uhorsku-v-roku-1831#.WH3ox33Ihe9

Dobové tlače dr. Ignatiusa Sommera a dr. Martina Hlatkého z roku 1831, popisujúce príznaky, prevenciu a liečbu cholery/ Liška Anton, 2014. – Spôsob prístupu: http://dejiny.unipo.sk/2014-DEJINY-1-2014/index.html.
In: Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. – ISSN 1337-0707. – Roč. 9, č. 1 (2014), online, s. 96-124.

Cholerová epidémia z roku 1831 v gréckokatolíckych farnostiach humenského dekanátu prešovskej eparchie z pohľadu cirkevných matrík / Anton Liška, 2013. Spôsob prístupu: https://www.unipo.sk/public/media/17379/acta%20theologica%20et%20religionistica%202-2013.pdf

Z obsahu proticholerových brožúrok a obežníkov z rokov 1830 – 1831 (II.). Preventívne proticholerové rady a odporúčania a dobová liečba cholery / Anton Liška. In: Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. ISSN 1337-0707, 2013, roč. 8, č. 1, s. 160-189. Spôsob prístupu: http://dejiny.unip-o.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf.

Z obsahu proticholerových brožúrok a obežníkov z rokov 1830 – 1831 (I.). Štátne a cirkevné opatrenia a odporúčania proti šíreniu cholery / Anton Liška. In: Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. ISSN 1337-0707, 2012, roč. 7, č. 1, s. 98-138. Spôsob prístupu: http://dejiny.unipo.sk/Dejiny_1_ 2012.pdf.

Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v prešovskej eparchii / Liška Anton, Kónya Peter (Recenzent), Šturák Peter (Recenzent), Coranič Jaroslav (Recenzent). – 1. vyd. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012. – 163 s. – ISBN 978-80-555-0691-3. Spôsob prístupu: http://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/liska_cholera_full.pdf

https://history.hnonline.sk/nove-dejiny/2133645-pandemia-spanielskej-chripky-sa-u-nas-pred-sto-rokmi-prehliadala-ludia-boli-na-smrt-zvyknuti

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=8807
https://plus7dni.pluska.sk/historia/najhorsia-pandemia-slovaci-jej-hovorili-natcha-zabila-miliony-mladych-celom-svete

https://kosice.dnes24.sk/spanielska-chripka-kosila-aj-v-kosiciach-ako-si-s-nou-poradili-nasi-predkovia-359603

https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/pred-sto-rokmi-zurila-spanielska-chripka-aj-v-kosiciach-zabila-tisice-slovakov/

Kde teraz plieni španielčina / 25.7.1919 Slovenský týždenník, 25.7.1919, s. 3. Spôsob prístupu: http://dikda.eu/wp-content/uploads/2019/07/2019_06_26_spanielska_chripka-300×83.png

Desatoro proti španielskej nátche/ Robotnícke noviny, 17. októbra 1918, s. 4. Spôsob prístupu: http://dikda.eu/wp-content/uploads/2018/11/noviny_1918_42_Robotnicke_noviny_19181017_s4_SPA_chripka.jpg

Naučenj, kterak se držetj mame, kdiž se cholera bljzy, aneb y skutečne mezj nami panuje

Poučeni choleri v Roku 1831 / Martin Čenka. 7 nečíslovaných strán rukopis [DIKDA SNK, iba s registráciou]

Printové zdroje

Zoznam skratiek

UK Ba – Univerzitná knižnica, Bratislava

KK – Krajská knižnica, Žilina

ŠVK Po – Štátna vedecká knižnica, Prešov

AK Ba – Akademická knižnica, Bratislava

CREPČ1 – Centrálny register publikačnej činnosti

Knihy

Pandemie od starověku po současnost / Vojtěch Heller. Petrklíč, 2020. ISBN 9788072298105. 160 s. [ŠVK Po]

Homo Deus : stručná história zajtrajška. Bratislava :  Aktuell 2019. ISBN 978-80-8172-033-8. 399 s. [KK]

Španělská chřipka : příběh pandemie z roku 1918 / Harald Sallferner. Praka : Vitalis, 2018. ISBN 9788072533329. – 167 s. [UK Ba]

Globální katastrofy a trendy : příštích padesát let / Václav Smil. Praha : Kniha Zlin, 2017. ISBN 9788074735288. 423 s. [AK Ba]

Historické epidémie v Žilinskom kraji / Miloš Jesenský. In: Historické prírodné katastrofy v Žilinskom kraji. Kysucké múzeum v Čadci, 2015. ISBN 978-80-89751-07-5.s. 140-155. [KK]

Pandemics / Peter C. Doherty. New York : Oxford University, 2013. ISBN 9780199898121. 227 s. [UK Ba]

Pluhy, nemoci a ropa : jak lidé ovlivnili klíma / Wiliam Ruddiman. Praha : Academia, 2011. ISBN 9788020018601. 294 s. [KK]

Viry pro 21. století / Jan Konvalinka, Ladislav Machala. Praha : Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2271-4. 143 s. [AK Ba]

Pandemic influenza : emergency planning and community preparedness. [S.l.] CRC Press, 2009. ISBN 9781420060874. xxii, 252 s.  [UK Ba]

SARS.Syndrom akutního respiračního selhání / Roman Prymula, Miroslav Špliňo. Praha: Grada, 2006. ISBN 97824715503. 141 s. [UK Ba]

Po stopách moru : černá smrt a svět, který zrodila / Cantor, Norman. Praha Bbpress, 2005. ISBN 80-7341-416-3. 179 s. [KK]

Články

10 najsmrtelnejších chorôb / Zuzana Paráková. In: Život. ISSN 0139-6323, 2019, roč. 69, č. 34, s. 52-53.

Infekčná pandémia moru v 6. storočí v Byzancii. Prvá vlna tzv. Justiniánskeho moru (541 – 544) v prameňoch Prokopia z Kaisareie a Evagria Scholastika / Gogola Matej, Baďurík Jozef (Recenzent), Nižňanský Eduard (Recenzent), 2016.
In: Historické štúdie k životnému jubileu Pavla Valachoviča. – Bratislava : STIMUL, 2016. – ISBN 978-80-8127-156-4. – S. 61-88. [CREPČ1]

Globálne hrozby a problémy európskej populácie v období stredoveku / Šimko Juraj, Bučka Pavel (Recenzent), Jurčák Vojtech (Recenzent), 2016.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016 [elektronický zdroj] : 7. medzinárodná vedecká konferencia. – Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2016. – ISBN 978-80-8040-534-2. – CD-ROM, s. 491-496. [CREPČ1]

Cholerová epidémia z roku 1831 v okolí Trnavy: prevencia a ľudová liečba / Lopatková Zuzana, 2015.
In: Ľudová medicína a jej historické špecifiká [elektronický zdroj] / zostavila Silvia Haladová ; [rec. I. Mrva, J. Koišová]. – 1. vyd. – Trnava : Filozofická fakulta UCM, 2015. – ISBN 978-80-8105-772-4. – CD-ROM; S. 39-47. [CREPČ 1]

4 nejzákernejší epidemie / Dominika Eliášová. In: History revue. ISSN 1803-0440, 2013, roč. 6, s. 63-67.

Hrozia nám cholerové infekcie? = Are we going to be exposed to cholera threat? / Seman Milan, 2011.
In: Lekársky obzor. – ISSN 0457-4214 – Roč. 60, č. 1 (2011), s. 36-39. [CREPČ 1]

Charakteristické rysy chřípkových pandemií a poučení z historie / Pospíšilová Kateřina, Schréter Ivan, 2010.
In: Antibiotiká a rezistencia : Interdisciplinárny časopis pre klinickú a laboratórnu medicínu. – ISSN 1336-1147. – Roč. 8, č. 2 (2010), s. 5-9. [CREPČ1]