Týždeň slovenských knižníc 2020

Kolektív UK UNIZA na podujatí "65 rokov UNIZA"

seminár Publikačná činnosť

Dňa 17.05.2018 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline konal seminár Publikačnej činnosti. Seminár otvorila riaditeľka PhDr. Alena Mičicová (UK UNIZA), následne vystúpili: Mgr. Maroš Konečný (UK UNIZA), Mgr. Gabriela Kunová (UK UNIZA), Ing. Pácha Matěj, PhD. (IEEE), Mgr. Ladislav Svršek (Albertina icome Bratislava, s.r.o.) a Mgr. Katarína Deverová, PhD. (UK UNIZA).

Dni otvorených dverí UNIZA 2018 - jednotlivé fakulty

Vo februári 2018 sme sa zúčastnili dní otvorených dverí naprieč jednotlivými fakultami Žilinskej univerzity v Žiline. Účasť bola znamenitá a touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí usporiadali jednotlivé podujatia, ale aj tým ktorí sa pri nás zastavili. Pevne veríme, že aj naše informácie a poznatky všetkým, ešte nerozhodnutým záujemcom, pomôžu pri správnom výbere štúdia na UNIZA.

Mikuláš v Univerzitnej knižnici (2017)

Literárny festival v Žiline - poobedie s Bohumilom Hrabalom

Noc výskumníkov 2017 - Inteligentné veci v knižnici

Internos 2017

Stretnutie s pani Lidou Mlichovou

Pracovisko pre študentov so špecifickými potrebami v Univerzitnej knižnici

Workshop

Organizovaný pre študentov I.roč. FHV -Mediamatiky ktorý bol zameraný na vyhľadávanie odborných publikácií v katalógu OPAC a v Elektronických informačných zdrojoch.

Po stopách Cyrila a Metoda

Športový deň rektorky 2015

Na fotkách je zachytený kolektív UK UNIZA a tím UK UNIZA, ktorý súťažil na Šporotovom dni rektorky UNIZA 2015.

Výstava publikácií vydavateľstva Slovart

V rámci Mesiaca knihy v marci 2015 sa uskutočnila reprezentatívna výstava domácich a zahraničných odborných publikácií vydavateľstva Slovart.

My a grafiti

Projekt Grafiti Jamm – spoločný projekt UK UNIZA a skupiny nezávislých writerov. Realizovaný september 2014 s podporou Iuventa-Komprax.

Dáma v rokoch

Úprava študenskej oddychovej zóny, doplnenie tuli vakov, zriadenie antikvariátu v oddychovej zóne a prijímanie študentov mediamatiky do cechu knihovníkov.

Exkurzia Poľsko

Návšteva z Technickej univerzity Opole, Poľsko v UK UNIZA.

Grafity 01

Príprava a technická realizácia projektu Grafiti-Jamm na stenách knižnice UK UNIZA.

Guláš party

Spoločenský život knižnice.

Noc výskumníkov 2014

Športový deň 2014

Bojovali sme statočne a o rok budeme ešte lepšie

Seminár: Knižnica pre všetkých

Stretnutie čitateľov a pracovníkov knižnice a spoločné definovanie nových knižničných služieb v septembri 2014

Prezenácia FRI

Výstava publikácií odbornej literatúry 2009-2014

Korytnička

Prezentácia a autogramiáda knihy To bola naša Korytnička autora D. Lichnera. Akcia pre všetkých milovníkov historických železníc a histórie regiónov sa uskutočnila v decembri 2014.

Seminár ku publikačnej činnosti

Vo februári 2014 sa uskutočnili seminára ku publikačnej činnosti a vypĺňaniu elektronických formulárov určené autorom a koordinátorom evidencie publikačnej činnosti na katedrách a fakultách.