E-booky od Cambridge University Press

E-booky od Cambridge University Press

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline získala prístup ku knihám v elektronickom formáte od vydavateľstva Cambridge University Press. Knihy sú dostupné pre všetky zariadenia, ktoré sú pripojené v rámci univerzitnej siete. Študenti aj zamestnanci majú možnosť stiahnuť si jednotlivé kapitoly e-bookov do svojich zariadení, kde ich môžu ďalej využívať aj v režime offline. Prístup je možný prostredníctvom elektronického knižničného katalógu OPAC alebo prostredníctvom linku uvedeného pri vybranej e-knihe.

Pre informácie o dostupnosti elektronických kníh zo zariadení mimo univerzitnú sieť Žilinskej univerzity (vzdialený prístupkliknite na tento odkaz.

Nové e-booky od Cambridge University Press

V decembri 2016 sme pre Vás zakúpili do nášho fondu nové e-booky od Cambridge University Press. Pokračujeme tak vo využívaní služby, s ktorou sme začali pred rokom a rozširujeme naše portfólio o 11 nových e-bookov. Nové zakúpené tituly:

Supersymmetry and String Theory

 

Autor: Michael Dine

Kľúčové slová: teoretícká fyzika, matematická fyzika, časticová fyzika, jadrová fyzika

Rok vydania: 2015

URL: https://www.cambridge.org/core/books/supersymmetry-and-string-theory/FD183F56066D0E8256B16B4D9400FC74

Continuum Mechanics and Thermodynamics of Matter

Autor: S. Paolucci

Kľúčové slová: fluid dynamics and solid mechanics, engineering, solid mechanics and materials, methematics

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/continuum-mechanics-and-thermodynamics-of-matter/F26B1B88C73828590AABBFF8DBE4519F

Fundamentals of Mobile Data Networks

Autor: Guowang Miao, Jens Zander, Ki Won Sung, Slimane Ben Slimane

Kľúčové slová: Communications and Signal Processing, Wireless Communications, Engineering

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/fundamentals-of-mobile-data-networks/D46688899BDC64F4421967A916548433

Computational Thermodynamics of Materials

Autor: Zi-Kui Liu, Yi Wang

Kľúčové slová: Engineering, Materials Science, Solid Mechanics and Materials

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/computational-thermodynamics-of-materials/54EE36C5A794362BD1BE877D7FFC58A1

Solar Power Generation Problems, Solutions and Monitoring

Autor: Peter Gevorkian

Kľúčové slová: Enviromental Policy, Economics and Law, Engineering, Energy Technology, Earth and Enviromental Sciences

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/solar-power-generation-problems-solutions-and-monitoring/8E8139F1EE17EAD19D194075295B7CC2

Big Data over Networks

Autor: Shuguang Cui, Alfred O. Hero, Zhi-Quan Luo, José M. F. Moura

Kľúčové slová: Enviromental Policy, Economics and Law, Engineering, Energy Technology, Earth and Enviromental Sciences

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/big-data-over-networks/6A03C54EDF48E14F2D07708D74F2D44A

Principles of Digital Communication

Autor: Bixio Rimoldi

Kľúčové slová: Engineering, Communications and Signal Processing, Wireless Communications

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/principles-of-digital-communication/892E4E1E41485844D52FFABBD4814335

Variational Methods for Nonlocal Fractional Problems

Autor: Giovanni Molica Bisci, Vicentíu D. Radulescu, Raffaella Servadei

Kľúčové slová: Recreational Mathematics, Abstract Analysis, Differential and Integral Equations, Dynamical Systems and Control Theory, Mathematics Encyclopedia of Mathematics

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/variational-methods-for-nonlocal-fractional-problems/EF7FC72A1444B4FA3F76029B4E5DBAFE

Combinatorics, Words and Symbolic Dynamics

Autor: Velérie Berthé, Michel Rigo

Kľúčové slová: Discrete Mathematics Information Theory and Coding, Recreational Mathematics, Cryptography, Cryptology and Coding, Mathematics, Computer Science

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/combinatorics-words-and-symbolic-dynamics/E8867162A2C779AAF43AB028F40FF988

Microgrids and other Local Area Power and Energy Systems

Autor: Alexis Kwasinski, Wayne Weaver, Robert S. Balog

Kľúčové slová: Engineering, Circuits and Systems, Energy Technology

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/microgrids-and-other-local-area-power-and-energy-systems/C5FB9F410E690ABD9F7409AF9843FEB0

Nanowire Transistors

Autor: Jean-Pierre Colinge, James C. Greer

Kľúčové slová: Electronic, Optoelectronic, Devices, Nanotechnology, Engineering, COndensed Matter Physics, Nanoscience and Mesoscopic Physics, Physics

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/nanowire-transistors/249DCB480C136BD3EE1A271F92951E88

 

Ostatné tituly od Cambridge University Press:

Materials for Engineers

Autor: William F. Hosford

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2012

ISBN: 9780511810732

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511810732

Kniha je určená pre prvý vysokoškolský kurz v materiáloch vedy a inžinierstva s dôrazom na mechanické a elektrické vlastnosti. Kniha obsahuje užitočné príklady a cvičenia. Rozdiel oproti iným dostupným titulom je v tom, že kniha nadväzuje na študijné materiály najväčšieho záujmu vo väčšine programov vysokoškolského štúdia, s prepojením na viac špecializované učebnice.

Úvod knihy je venovaný fáze a fázovým diagramom, nasleduje kapitola o difúzii, ktorá opisuje difúziu v jednofázových a vo viacfázových systémoch. V nasledujúcich kapitolách sú opísané mechanické procesy, ktoré sú osobitne určené pre strojných inžinierov. V obsahu knihy sú taktiež kapitoly venované železu, oceli a zliatine. Nasledujú kapitoly o konkrétnych typoch materiálov. Dôraz je kladený najmä na výrobu vrátane recyklácie, zlievania a zvárania, objemového tvarovania a modernejších techník, ako napríklad fotolitografia, pokovovanie zrážaním kovových pár s použitím laserov.

Solid Mechanics

Autor: William F. Hosford

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2012

ISBN: 9780511841422

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511841422

Kniha je určená pre kurzy v stavebníctve a strojárstve. V knihe sú obsiahnuté pojmy ako sila, materiály alebo pružnosť a pevnosť. Zámerom tejto knihy je poskytnúť informácie z oblasti mechaniky telies pre študentov strojárskeho zamerania.  Predpokladá sa, že študenti už mali kurzy v oblasti materiálov a základov statiky. Informácie sú čerpané z knihy „Mechanické správanie materiálov“.

Fundamentals of Engineering Plasticity

Autor: William F. Hosford

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2013

ISBN: 9781139775373

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781139775373

Kniha je určená pre tých, ktorí sa zaoberajú navrhovaním procesov tvárnenia plechov. Znalosť plasticity je nevyhnutná pre počítačové simulácie procesov tvárnenia a pochopenie pokroku v teórii plasticity je kľúčom k formulácii zvukových analýz.

V knihe William HOSFORD zjednodušuje tematiku tým, že sa vyhýba notáciám odborníkov použitých v mechanike. Kniha R. Hilla, Mathematical Theory of Plasticity (1950), predstavila komplexné spracovanie teórie kontinua a plasticity; a hoci sa táto kniha zaoberá podobným obsahom, sústreďuje sa na praktickejšie témy. HOSFORD do svojej knihy taktiež zahrnul nedávny vývoj v teórii kontinua, vrátane novších prístupov v anizotropii, ktorý vyplynul z výpočtov plasticity na základe kryštalografie, analýzu úlohy vád, a tvárnenia medzných diagramov. Tento text tiež kladie oveľa väčší dôraz na mechanizmy deformácie, a obsahuje kapitoly o teórii sklzovej dislokácie a zdvojovania.  

Numerical Methods in Engineering with MATLAB ®

Autor: Jaan Kiusalaas

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2012

ISBN: 9780511812200

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511812200

Numerické metódy v inžinierstve s MATLAB® je text pre študentov strojárskych odborov a referencia pre inžinierov. Voľba numerických metód bola založená na ich význame pre strojárske problémy. Každá metóda je dôkladne vysvetlená, s využitím problémov, ktoré zahŕňajú aj ručný výpočet a programovanie. MATLAB M-súbory sprevádza každú metódu a sú k dispozícii na webovej stránke knihy. Kód je jednoduchý a ľahko pochopiteľný vďaka zamedzeniu zložitých knižných schém, pri zachovaní základných rysov metódy. MATLAB bol vybraný ako vzorový jazyk kvôli jeho všeobecnému využitiu v praxi a pre štúdium inžinierov. Toto nové vydanie zahŕňa nové anonymné MATLAB funkcie, ktoré umožňujú programátorovi vloženie funkcií do programu, namiesto ukladania ako samostatné súbory. Medzi ďalšie zmeny patrí pridanie racionálnej funkcie interpolácie v kapitole 3, pridanie Ridder-ovej metódy na miesto Brent-ovej metódy v kapitole 4, a pridanie simplexovej metódy namiesto metódy Fletcher-Reeves optimalizácie v kapitole 10.  

Robotics for Electronics Manufacturing

Autor: Karl Mathia

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2010

ISBN: 9780511712173

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511712173

Táto kniha poskytuje jediný kompletný prehľad a to od histórie a vývoja automatizácie až po najnovšie aplikácie a priemyselné štandardy.

S viac ako 20 rokmi skúsenosti v odbore robotického dizajnu, Karl Mathia poskytuje početné príklady z reálneho sveta, ktoré vám umožnia učiť sa z odbornej praxe, maximalizovať kvalitu dizajnu a vyhnúť sa nákladným nástrahám. Taktiež získate rady a tipy na skrátenie doby návrhu a redukciu nákladov. Súlad s priemyslom, štandardami pre návrh, montáž a manipulácia sú po celú dobu zdôrazňované, a podrobné diskusie o odporúčaných materiáloch pre atmosférické a vákuové roboty sú v knihe zahrnuté za účelom pomôcť skrátiť vývojový cyklus výrobku a vyhnúť sa nákladnému testovaniu materiálu. Táto kniha obsahuje referencie pre inžinierov pracujúcich s robotikou pre elektronickú výrobu v priemyselných odvetviach, ktoré závisia na čistých priestoroch výroby. 

Computational Methods for Physics

Autor: Joel Franklin

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2013

ISBN: 9781139525398

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781139525398

Medzi študentmi fyziky na vysokých školách sa zvyšuje potreba po základnej množine dostupných výpočtových nástrojov. Väčšina problémov vo fyzike ťaží z numerických metód a mnoho z nich úplne odoláva analytickému riešeniu.

Kniha uvádza numerické techniky pre riešenie známych fyzikálnych úloh, kde úplné riešenie nemožno dosiahnuť tradičnými matematickými postupmi. Numerické techniky riešenia problémov sú jasne stanovené so zameraním na logiku a použiteľnosť metód. Rovnaké problémy sú spracované viackrát, pričom sú riešené využitím rôznych numerických techník tak, aby si čitateľ mohol ľahko uvedené postupy porovnať.

Kniha obsahuje viac ako 250 príkladov na konci kapitol. Webové stránky spravované autorom obsahujú všetky potrebné príklady a údaje potrebné k dodatočnému skúmaniu.  

Modern Computer Algebra

Autor: Joachim von zur Gathen, Jurgen Gerhard

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2013

ISBN: 9781139856065

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781139856065

Počítačové algebraické systémy sú všadeprítomné v oblastiach vedy a inžinierstva. Táto veľmi úspešná kniha, často označovaná ako „biblia počítačovej algebry“, poskytuje dôkladný úvod do algoritmických základov matematického enginu v počítačových algebraických systémoch. Bola navrhnutá tak, aby sprevádzala jedno alebo dvojsemestrálne kurzy pre pokročilých študentov v počítačovej vede alebo matematike. Jej komplexnosť a spoľahlivosť ju spravili základnou referenciou pre profesionálov v tejto oblasti.

Medzi špeciálne prvky učebnice patria: detailná štúdia algoritmov, vrátane časovej analýzy, implementačné správy o niekoľkých témach, kompletné dôkazy matematických základov a široké spektrum aplikácií (okrem iného v chémii, teórii kódovania, kryptografii, výpočtovej logike...). Veľké množstvo historických informácií a ilustrácií oživuje text knihy. V treťom vydaní boli opravené chyby a bola aktualizovaná veľká časť kapitoly o Euklidovom algoritme.

Practical Foundations for Programming Languages

Autor: Robert Harper

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2013

ISBN: 9781139342131

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781139342131

Typy sú ústredným organizačným princípom teórie programovacích jazykov. V tejto inovatívnej knihe, profesor Robert Harper ponúka nový pohľad na základy týchto jazykov využitím teórie typov. Zatiaľ čo väčšina učebníc zdôrazňuje taxonómie, Harper kladie dôraz na genetiku, skúma stavebné bloky, z ktorých sú postavené všetky programovacie jazyky.

Prezentovanie profesora Harpera sa striktne a intuitívne spolieha iba na elementárnu matematiku. Rámec, ktorý načrtáva, sa ľahko prirovnáva k bohatej škále jazykových konceptov a je priamo použiteľný v implementácii. Výsledkom je jasný úvod do teórie programovania, ktorý je dostupný a má praktické využitie. 

Classical Optics and its Applications

Autor: Masud Mansuripur

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2011

ISBN: 9780511803796

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511803796

Druhé vydanie tejto knihy pokrýva širokú škálu hlavných tém optiky a elektromagnetizmu. Prvá polovica knihy sa zaoberá predovšetkým základnými pojmami z oblasti optiky, zatiaľ čo v druhej polovici opisuje ako môžu byť tieto pojmy využité v rôznych technologických aplikáciách. Každá kapitola obsahuje jednu tému, na pochopenie danej problematiky sa využívajú diagramy, príklady, numerické simulácie a logické argumenty.

Classical and Quantum Information Theory (An Introduction for the Telecom Scientist)

Autor: Emmanuel Desurvire

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2012

ISBN: 9780511803758

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511803758

Teória informácie je jadrom moderných technológií, obsahuje všetku komunikáciu, siete a systémy na uchovávanie dát. Táto kniha uvádza prvýkrát kompletný pohľad na klasickú aj kvantovú teóriu informácie. Po celú dobu ponúka čitateľovi kľúčové výsledky bez toho, aby sa stratil v matematických detailoch. Prvé kapitoly predstavujú základné pojmy a rôzne aplikácie Shannonovej entropie. Postupne sa prechádza na hlavné prvky kvantovej informácie a kvantovej výpočtovej techniky.

Témy, ako je kódovanie, kompresia, korekcia chýb, kryptografia a kapacita kanála sú prebrané z klasického a kvantového uhlu pohľadu. Desurvire využíva neformálny, no zároveň vedecky korektný prístup, aby čitateľovi objasnil danú problematiku. Text sprevádza mnoho ilustrácii. Veľký počet príkladov na precvičenie na konci kapitol a vďaka tomu je táto kniha ideálna pre vysokoškolských študentov a výskumníkov v oblasti elektrotechniky a telekomunikáciách.


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina

Počet vygenerovaných stránok 1567880

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.