Univerzitná knižnica UNIZA Vás spoločne s Enikő Tóth Szász zo spoločnosti Clarivate pozýva na sériu webinárov:

  • 15. február 10:00 – Web of Science API v praxi
  • 16. február 10:00 – Selekčný proces do Web of Science a možnosti využitia WOS a InCites k zlepšeniu časopisu
  • 22. február 10:00 – Odhaľte skutočný vplyv vášho inštitucionálneho výskumu – bibliometrické analýzy v praxi
  • 25. február 10:00 – Vyhľadávajte, vizualizujte a analyzujte patenty počas životného cyklu inovácií
  • 28. február 10:00- Identifikácia kľúčových výskumníkov pomocou Web of Science dát
  • 1. marec 10:00 – Nové rozhranie Journal Citation Reports
  • 3. marec 10:00 – Stál som na pleciach obrov – komplexné zmapovanie vedeckej literatúry

Kompletné informácie o webinároch a registráciu nájdete na: http://ukzu.uniza.sk/webinare/

Univerzitná knižnica UNIZA.