Rozšírili sme počet zdieľaných zdigitalizovaných skrípt 😊
http://ukzu.uniza.sk/e-skripta/

Konkrétne o:
✅ Prípravka na diferenciálny a integrálny počet
✅ Zbierka úloh z algebry
✅ Zbierka úloh z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky

Je potrebné využiť vzdialený prístup: http://ukzu.uniza.sk/vzdialeny-pristup/ 💻