Vďaka CVTI SR a abib s.r.o. boli na otestovanie sprístupnené nástroje na podporu a rozvoj vedy od spoločnosti Digital Science v rámci Slovak National trial:

✅ Prístup do Dimensions Plus je dostupný pre každého požívateľa v rozsahu IP adries inštitúcie na https://app.dimensions.ai bez nutnosti prihlásenia. Automaticky.

✅ Prístup do Figshare je dostupný pre každého požívateľa v rozsahu IP adries inštitúcie na www.figshare.com

✅ Prístup do Overleaf je dostupný pre každého požívateľa v rozsahu IP adries inštitúcie na www.overleaf.com po jednoduchej registrácii ho môže použiť ktokoľvek.