Infotrac

Infotrac – nástroj na sprístupnenie informačných zdrojov od spoločnosti GALE Cengage

Databáza Academic OneFile od vydavateľstva GALE Cengage poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Jedná sa najmä o biológiu, chémiu, trestné právo, ekonomiku, environmentálne vedy, dejiny, marketing, politológiu a psychológiu.

Informácie môžete v databáze vyhľadávať podľa témyhttp://go.galegroup.com/ps/browseCategory?p=AONE&u=slov9

Podľa sémantických cluster-ovhttp://go.galegroup.com/ps/termCluster?inPS=true&userGroupName=slov9&pro…

Rozšírené (klasické) vyhľadávanie: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=AONE&u=slov9

Infotrac ponúka možnosť prístupu aj ku informačným zdrojom mimo prostredia akademickej publikačnej činnostihttp://go.galegroup.com/ps/start.do?p=ITOF&u=slov9

E-časopisy v službe InfoTrac Custom Journal

Slovenská národná knižnica financujúca národnú licenciu k databázam od spoločnosti GALE Cengage poskytla možnosť vyskladať si výber 50tich e-časopisov. E-časopisy dostupné na UNIZA sú (po kliknutí budete presmerovaný na príslušný časopis):

 Službu InfoTrac Custom Journal nájdete po kliknutí na tento odkaz.