Web of Science Core Collection

Seminár ku databáze Web of Science so školiteľkou Enikő Tóth Szász spoločnosti Thomson Reuters.

Po stopách Cyrila a Metoda

Športový deň rektorky 2015

Na fotkách je zachytený kolektív UK ŽU a tím UK ŽU, ktorý súťažil na Šporotovom dni rektorky ŽU 2015.

Seminár o elektronickom publikovaní

V marci 2015 sme v spolupráci s vydavateľstvom Slovart pripravili seminár o možnostiach tvorby a využitia elektonických publikácií ako nového trendu vydávania odbornej literatúry.

Výstava publikácií vydavateľstva Slovart

V rámci Mesiaca knihy v marci 2015 sa uskutočnila reprezentatívna výstava domácich a zahraničných odborných publikácií vydavateľstva Slovart.

Pages

Pondelok: 9.00 - 18.00
Utorok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 9.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina

Počet vygenerovaných stránok 640382

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.