Žilinský Literárny Festival 2017

Žilinský Literárny Festival 2017 pokračuje zajtra o 15:00 v Univerzitnej knižnici.

Okrem toho si Vám dovoľujeme pripomenúť záverečné festivalové literárno – filmovo - diskusné popoludnia:

SOBOTA 7.10. 2017 O 15.00 HOD,

Nadácia POLIS, Mariánske námestie 31, Žilina

Bohumil Hrabal. Samotár. O najprekladanejšom českom autorovi 20.
storočia

O tom, ako sa v českej literatúre objavil Bohumil Hrabal, o jeho
pozoruhodnom živote, inšpiráciách, pozorovacom talente, strhujúcom
vyprávačskom štýle, tvorbe v samizdate, o próze, ktorá sa stala
predlohou pre mnohé české filmy, ale i o tom, či ľudia rozumejú
Hrabalovým dielam diskutujú literárny bádateľ JAROSLAV KOLAŘ a
publicista a vydavateľ LÁSZLÓ SZIGETI, autor dnes tak trochu
zabudnutej knihy rozhovorov s Bohumilom Hrabalom Kličky na kapesníku
(1986). Moderuje JÁN ŠTRASSER.

V sprievodnom literárnom pásme obohatenom o melódie Waldemara
Matušku čítajú Úryvky zo spisovateľovho diela členovia českého
LITERÁRNEHO KRÚŽKU PRI ŠKOLE KOMENSKÉHO VO VIEDNI: Věra
Königová, Nela Štěrbová, Vladimír Stejskal, Peter Žaloudek.
Réžia: Jaroslav Kolař. Hudobná réžia: Richard Linha.

a

NEDEĽA 8.10.2017 O 15.00 HOD,

Nadácia POLIS, Mariánske námestie 31, Žilina

Tisove tiene. Spomienky ľudí a ich rodín, ktorých osud poznačil
Jozef Tiso

ANDREJ BÁN, reportér, spoluautor námetu k filmu Tisove tiene (aj v
úlohe moderátora)

DENISA FULMEKOVÁ, spisovateľka, autorka knihy Konvália

KATARÍNA MEŠKOVÁ HRADSKÁ, historička, Historický ústav SAV

DUŠAN TRANČÍK, režisér, autor filmu Tisovy stíny

PREMIETNUTIE DOKUMENTU Dušana Trančíka TISOVY STÍNY (1996, Česká
televize). Návrat k Slovenskému štátu prostredníctvom spomienok
pamätníkov, ktorí dnes už nežijú, a to najmä žalobcu Antona
Rašlu, obhajcu Ernesta Žabkaya a Johna L. Spieglra, ktorý po
skončení vojny v roku 1945 ukrývaného Jozefa Tisa objavil za
pozoruhodných okolností v kapucínskom kláštore v Altöttingu.

Prezentácia knihy Denisy Fulmekovej KONVÁLIA (2016), finalistky
Anasoft litera. Skutočný príbeh židovského dievčaťa Vali
Reiszovej, ktorá sa počas holokaustu stala matkou dieťaťa
františkánskeho mnícha, básnika a dramatika Rudolfa Dilonga,
napísaný básnikovou vnučkou.

V rámci Týždňa kresťanskej kultúry v spolupráci s ECAV v Žiline sa pripravuje:

UTOROK 10.10. 2017 O 17.00 HOD

500. výročie reformácie. Odkaz Martina Luthera pre dnešok

MILOŠ KOVAČKA , historik cirkevných dejín, Martin
ONDREJ PROSTREDNIK, evanjelický teológ so zameraním na
medzináboženský dialóg, Bratislava
KATARÍNA VALČOVÁ, prodekanka pre vzdelávanie, Fakulta humanitných
vied Žilinskej univerzity
Moderuje: TIBOR MÁHRIK

Vstup na všetky podujatia je voľný.

 

Pozývame Vás na ŽILINSKÝ LITERÁRNY FESTIVAL

6.10.2017 (v piatok) o 15:00 sa v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity uskutoční, v rámci Žilinského Literárneho Festivalu 2017:

Úryvky z diela Bohumila Hrabala, najprekladanejšieho českého autora 20. storočia, čítajú členovia Literárneho krúžku pri škole Komenského vo Viedni: Věra Königová, Nela Štěrbová, Pavel Pachta, Peter Žaloudek.

 Réžia: Jaroslav Kolař

Hudobná réžia: Richard Linha

Program bude obohatený melódiami Waldemara Matušku.

Plagát k udalosti nájdete tu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Slávnostný krst pred Univerzitnou knižnicou

Milí používatelia Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity,

dňa 25.09.2017 o 13:30 Vás pozývame na slávnostný krst prvej inteligentnej lavičky v Žiline a našej novej knižnej búdky. 

Tešíme sa na Vašu návštevu. 

Dočasná ponuka vydavateľstiev Oxford University Press a Taylor & Francis

Do 31. 12. 2017 je voľne dostupný výber často citovaných článkov z ekonomických časopisov Oxford University Press:

https://academic.oup.com/journals/pages/economics_impact_factors

Voľne dostupné sú aj počas roku 2017 najčítanejšie články z časopisov Taylor & Francis:

http://explore.tandfonline.com/content/bes/nmt-most-read-2017-economics-finance-business-industry-vsi-2

pre všetky odbory na:

http://explore.tandfonline.com/content/bes/most-read-2017-all-subjects

Časovo obmedzený voľný prístup

Univerzitná knižnica UNIZA získala do 30.9.2017 voľný prístup k plným textom rozsiahlych recenzovaných článkov Oxford Research Encyclopedias z oblasti prírodných, spoločenských a humanitných vied. Ďalšie informácie a prístup k článkom na: www.aib.sk/produkty/3030-oxford-research-encyclopedias.

Prázdniny v Univerzitnej knižnici

Oznamujeme svojim používateľom, že v dňoch

03.07. – 22.09. 2017

budú upravené otváracie hodiny nasledovne: 8.00 – 15.00. Ďalej dňa 28. 8. 2017 bude zatvorená.

Tituly môžete vrátiť využitím Biblioboxu, ktorý sa nachádza na prízemí, v budove Rektorátu s hlavnou vrátnicou, pri bufete, na Univerzitnej ulici 8215/1

Ďakujeme Vám za pochopenie

Výpožička na víkend

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline sprístupnila pre registrovaných čitateľov od júna novú službu v študovniach – výpožička na víkend / na kauciu. Tituly na kauciu (knihy, zborníky, periodiká, ...) si môže čitateľ zapožičať každý piatok, t.j. posledný pracovný deň pred víkendom, po 12:00 hod. na prvom poschodí v Študovni č. 1 a 2.

Manipulačný poplatok za doplnkovú službu je 1,00€.

Viac informácií Vám poskytnú zamestnankyne:

Študovňa 1 - Jarmila Ivanišová (jarmila.ivanisova@ukzu.uniza.sk, t. č. 041/ 513 1704)

Študovňa 2 - Jarmila Dlugošová, (jarmila.dlugosova@ukzu.uniza.sk, t.č.041/ 513 1463)

Journal of Airport Management

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline získala dňa 06.06.2017 90-dňový skúšobný voľný prístup (do 04.09.2017) k vybraným ročníkom časopisu "Journal of Airport Management". Journal of Airport Management je dôležitým odborným časopisom, ktorý publikuje hĺbkové, recenzované články a reálne svetové prípadové štúdie o správe a prevádzke letísk, o ich financovaní, vývoji, pozemnom odbavovaní, leteckom spojení a regulácii. Sprístupnené články sú označené zelenou ikonkou s písmenom T (Free trial content).


Prístup k jednotlivým ročníkom nájdete na nasledujúcom odkaze: Journal of Airport Management

Samotný prístup je možný výlučne zo siete Žilinskej univerzity, resp. prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Služba SAFARI opäť funkčná

Mnohí z Vás zaznamenali nedostupnosť služby SAFARI. Niekoľko dní bola celoplošne daná služba nedostupná. Prinášame Vám však dobrú správu. Prístup k našej virtuálnej poličke bol obnovený a opäť si môžete prečítať všetkých 50 titulov. V prípade, že máte záujem o iný titul stačí nám zaslať iba tip a my sa ho budeme snažiť zaradiť do ponuky.

Viac informácií nájdete v sekcií E-booky

InfoSCI - Databases Platform

Žilinská univerzita aktuálne má, do 30.6.2017, spustený skúšobný prístup do viac ako 3500 e-kníh, 169 e-časopisov, 85 streamovaných prednášok. Prístup je možný iba z univerzitnej siete, resp. prostredníctvom vzdialeného prístupu. Vyhľadávanie titulov, je spracované na obdobnej úrovni, ako pri databázach, ktoré už môžete prostredníctvom Univerzitnej knižnice využívať dlhšie, avšak v prípade potreby Vám prinášame i manuál ktorý nájdete na nasledujúcom odkaze - MANUAL InfoSCI - Databases Platform.

Vydavateľstvo IGI-Global bolo založené v USA v súvislosti so vznikom a rozvojom nových vedných odborov. V dnešnej dobe má celosvetové pokrytie. Pôsobí ako zberateľ a šíriteľ poznatkov z veľmi progresívnych odborov ako informačné vedy a technológie, lekárske vedy a bioinžinierstvo, široké zameranie odborov technického, ale aj ekonomického, sociálneho a edukačného charakteru. Spája technológie so spoločenskými, prírodnými, lekárskymi a technickými vedami.


Celá produkcia vydavateľa IGI-Global je dostupná elektronicky, ako e-knihy, e-časopisy a popredné výskumné databázy, ktoré sú dostupné cez najmodernejšie vyhľadávače vôbec. Platforma InfoSci®-Databases slúži ako centralizovaný bod, odkiaľ sa dostanete k celému obsahu.

UPOZORNENIE: Skúšobný prístup slúži v prvom rade ako informácia o ponuke vydavateľa IGI Global a pri systematickom a nadmernom sťahovaní, bude prístup pre univerzitu zablokovaný.


Využite na to nasledujúci odkaz: www.igi-global.com/gateway

Pages


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina

Počet vygenerovaných stránok 1037362

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.