Encyclopedia of Information Science and Technology

Encyclopedia of Information Science and Technology, First Edition

https://www.igi-global.com/gateway/book/361?ct=-8586825783948115252

Encyclopedia of Information Science and Technology, Second Edition

https://www.igi-global.com/gateway/book/362?ct=-8586825783655145374

Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition

https://www.igi-global.com/gateway/book/76156?ct=-8586825783748121970

Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition

https://www.igi-global.com/gateway/book/173015?ct=-8586825783845622595

Pristupovať môžete z internetovej siete UNIZA, alebo využite vzdialený prístup.

 

 

Webináre Web of Science Marec - Apríl 2018

Vážení používatelia Web of Science, ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa na webinároch k produktom Clarivate Analytics. Počas 45minútových webinárov vám budú predstavené jednotlivé riešenia pre ich efektívne používanie. Kompletná ponuka otvorených webinárov k Web of Science a ďalším nástrojom je k dispozícií na stránke: Clarivate.Libguides.com

Tématicke webináre MAREC-APRÍL

InCites B&A – Potenciálne zdroje financovania pre môj odbor (Utorok 27.3.2018 10:00 - Registrácia)

WEB of Science – Nové Open Access publikácie vo WOS (Streda 28.3.2018 10:00 - Registrácia)

RID ORCID – Identifikátory autorov (Štvrtok 29.3.2018 10:00 - Registrácia)

InCites B&A – Práca s vlastnými datasetmi (Utorok 3.4.2018 10:00 - Registrácia)

EndNote – Základy práce s citačným manažérom (Utorok 3.4.2018 14:00 - Registrácia)

WEB of Science – Dedictvo E. Garfielda história a prínosy WOS (Štvrtok 5.4.2018 14:00 - Registrácia)

 

Plnný text pozvánky a viac info na nasledujúcom dokaze: POZVÁNKA

 

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)

MDPI je akademické open access vydavateľstvo s hlavným sídlom vo Švajčiarskom Bazileji. MDPI vydáva 190 rozličných recenzovaných vedeckých open-access e-časopisov, ako napríklad  Molecules (od roku 1996; Impact Factor 2.861), the International Journal of Molecular Sciences (od roku 2000; Impact Factor 3.226), Sensors  (od roku 2001; Impact Factor 2.677), Marine Drugs (od roku 2003; Impact Factor 3.503), Energies (od roku 2008; Impact Factor 2.262), the International Journal of Environmental Research and Public Health (od roku 2004; Impact Factor 2.101), Viruses (od 2009; Impact Factor 3.465), Remote Sensing (od 2009; Impact Factor 3.244), Toxins (od 2009; Impact Factor 3.030) a Nutrients (od roku 2009; Impact Factor 3.550). Vydavateľské aktivity MDPI sú podporované viac ako 15 700 aktívnymi vedcami a akademickými editormi, medzi ktorými sú aj niekoľkí držitelia Nobelovej ceny. V MDPI publikovalo už viac ako 263 500 autorov a stránky mdpi.com majú viac ako 8,4 milióna zhliadnutí mesačne.

Časopisy vydávane MDPI sú open access( viac o open access policy). K financovaniu vydávania článkov MDPI využíva poplatky za spracovanie článkov, ktoré si hradia autori -  article processing charges (APC). Vďaka partnerskému programu (IOAP), do ktorého sa pridala Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, získajú autori z UNIZA 10% zľavu za tieto spracovateľské poplatky. 

Pre informácie o publikovaní v MDPI kliknite na tento odkaz.

Celá informácia o MDPI tu.

Prístup k časopisu zadarmo

Do 31. 5. 2018 vydavateľstvo Institution of Civil Engineering uvoľnilo prístup k jednému vydaniu časopisu:

 

Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Municipal Engineer (Volume 171, Issue 1, March, 2018)

 

Tematické číslo Municipal Engineer spolu s ďalšími voľnými zdrojmi od ICE Publishing je dostupné na www.aib.sk/podpora/nastroje/1836-e-zdroje-stavebnictvo-architektura-a-urbanizmus.

Statista

Milí používatelia Univerzitnej knižnice, využite bezplatný mesačný skúšobný prístup (22.2.2018 – 21.3.2018) k údajom na portáli Statista (štatistiky, vývoj trhu, prieskumy).

Pomoc pri využívaní portálu:

Search functionalities - https://vimeo.com/202712374

Consumer Market Outlook - https://vimeo.com/208289086

Digital Market Outlook - https://vimeo.com/206022627

Erasmus+ v nás a okolo nás

Na prelome rokov 2017 a 2018 došlo k zmene sídla informačného centra Europe Direct Žilina, a to pod záštitu Univerzitnej knižnice UNIZA. Sieť informačných centier Europe Direct sa momentálne nachádza vo všetkých členských štátoch EÚ. V každom centre môže občan získať odpovede na otázky, týkajúce sa práv občana EÚ, o fondoch, princípoch fungovania, aktuálnych politikách a ďalšie oblasti, ktoré sú pre občanov EÚ dôležité. Ako prvú aktivitu nového Informačného centra Europe Direct pri UK UNIZA pripravili

Seminár „Erasmus v nás a okolo nás“,

ktorý sa uskutoční 27. 2 . 2018 od 10.00 v priestoroch  Fakulty riadenia a informatiky UNIZA (bývalá budova VÚD – Veľký diel, Žilina). 

Cieľom seminára je predstaviť možnosti európskeho programu Erasmus plus pri realizácii projektov spolupráce v rámci krajín Európskej únie.

Program

  • Otvorenie seminára,
  • Predstavenie možností európskeho programu  Erasmus+  (p. Štefániková, Národná agentúra Erasmus+),
  • Erasmus plus a aktivity pre mladých ľudí (Iuventa - koordinátor Národnej agentúry Erasmus+),
  • Erasmus plus v prostredí Žilinskej univerzity (Lenka Kuzmová - koordinátorka Erasmus+ UNIZA),
  • Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl - etwinning UNIZA,
  • Nové Informačné centrum Europe Direct v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline  (A. Mičicová, koordinátorka projektu),
  • Práca vo workshopoch

Práca vo workshopoch

Workshop pre projekty mládeže vo všetkých akciách programu, prezentácia dobrej praxe existujúcich projektov, neformálne odovzdávanie skúseností.Chceš vedieť viac o tom, aké zážitky majú účastníci medzinárodných mládežníckych výmen, alebo európski dobrovoľníci? Chcel by si aj ty spolupracovať s mladými ľuďmi v Európe?

Workshop Erasmus+ na VŠ - prezentácia erasmákov študujúcich na UNIZA, neformálna debata o štúdiu v európskych krajinách. Predstavenie nových Erasmus+ študentov UNIZA, krátky pohľad do vysokoškolského života v Európe, povzbudenie slovenských študentov uvažujúcich o štúdiu v Európe.

Workshop Ako postaviť dobrý „Erasmusplus“ projekt – workshop určený koordinátorom žiadateľských organizácií, neformálnych skupín a ostatným záujemcom. Debata o príkladoch dobrej praxe a užitočných algoritmov, ako dobre napísať, realizovať a ukončiť  a vyhodnotiť projekt programu Erasmus+. Na čo nezabudnúť, a ktorým chybám sa vyhnúť.

Registrácia na www.ukzu.uniza.sk/registracia


Zakúpili sme ďalších 25 e-bookov

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity zakúpila ďalších 25 e-bookov, tentokrát od vydavateľstva Wiley. Nájdete ich na linku: http://www.ukzu.uniza.sk/e-booky/wiley .

Ak nie ste spokojný s aktuálnou ponukou, prípadne by ste v našom fonde (aj online) zdrojov privítali iné tituly, pošlite nám tip na zakúpenie knihy, e-booku, časopisu: http://ukzu.uniza.sk/stránka/tip-od-vás .

 

ACM Digital Library - prístup pokračuje

Prístup k ACM Digital Library pokračuje v roku 2018 už v štandardných podmienkach. 

Digitálna knižnica časopisov a zborníkov ACM je dostupná v internetovej sieti UNIZA do 31. 12. 2018 na https://dl.acm.org/dl.cfm alebo www.infozdroje.sk, kde nájdete aj pomôcky.

- pokročilé vyhľadávanie - https://dl.acm.org/advsearch.cfm

- prezeranie podľa odborov v ACM Computing Classification System - https://dl.acm.org/ccs/ccs.cfm

- prezeranie podľa záujmových skupín ACM - https://dl.acm.org/sigs.cfm

- zoznam titulov a MARC záznamy - https://dl.acm.org/contents_dl.cfm 

Alerty (eTOC)

Nastavíte na stránke časopisu. Automaticky dôjde e-mailová správa, keď vyjde nové číslo. Alebo môžete sledovať RSS kanál s novými článkami v časopise. 

Mobilná verzia

Každý používateľ inštitucionálneho prístupu ACM Digital Library si môže stiahnuť a nainštalovať mobilnú aplikáciu pre prácu s ACM DL. K dispozícii je ako pre zariadenia s operačným systémom Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acm.dl), tak iOS (https://itunes.apple.com/us/app/acm-digital-library/id743395884?mt=8) či Windows Phone (https://www.microsoft.com/sk-sk/store/p/acm-digital-library/9nblggh0f7h0). 

Osobný účet

Pre mobilné využitie ACM DL je nutné si na serveri ACM DL založiť osobný účet - https://dl.acm.org/signin.cfm - ktorý používatelia využijú aj k správe „My Binders", t. j. osobného priestoru na ukladanie informácií a vyhľadávaní.

The Royal Society z rokov 1665 až 1996

Vydavateľstvo The Royal Society od dnes sprístupnilo celý archív časopisov od roku 1665 do 1996. Nájdete tu články vedeckých velikánov, ako sú Sir Christopher Wren, Benjamin Franklin, James Clerk Maxwell, Alan Turing, Kathleen Lonsdale, Stephen Hawking či Dorothy Hodgkins. Články sú dostupné do 24. 1. 2018.

Prehľad časopisov: www.royalsociety.org

Pokročilé vyhľadávanie a prehľad tém: www.royalsocietypublishing.org

Vydavateľstvo doterajší archív sprístupnilo pri príležitosti spustenia Royal Society Journal Archive s nanovo zdigitalizovanými textami, ilustráciami vo farbe, v ktorom po prvýkrát sú dostupné v elektronickej podobe The Philosophical Collections vydané z rokov 1679 - 1682.

Viac infomácií získate na adrese www.aib.sk

Prístup k časopisu Transportation Engineering. Part A: Systems

Žilinská univerzita v Žiline - Univerzitná knižnica predplatila pre rok 2018 prístup k časopisu Transportation Engineering. Part A: Systems.

Časopis obsahuje technické a odborné inžinierske články o návrhu, konštrukcii, prevádzke a údržbe systémov a infraštruktúry pre leteckú, diaľničnú, železničnú a mestskú dopravu. Medzi špecifické témy patrí riadenie ciest, mostov a tranzitných systémov; technológie riadenia dopravy a inteligentné dopravné systémy; spojených a automatizovaných dopadov vozidiel; diaľničné inžinierstvo; železničná technika; a hospodárnosti, bezpečnosti a environmentálnych aspektov dopravy.

Pristupovať k časopisu môžete i z domu a to prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Pages


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina

Počet vygenerovaných stránok 1037359

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.