Bezplatný prístup Palgrave Macmillian predĺžený do 30.10.2015

Využite možnosť bezplatného prístupu do časopisov vydavateľstva Palgrave Macmillian od 20.8.2015 do 30.10.2015.

Prednáška Pavla Demeša "Po stopách Cyrila a Metoda"

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline v rámci Klubu Color Mundus pripravila zaujímavú prednášku Pavla Demeša, odborníka ma medzinárodnú politiku a diplomaciu, prvého ponovembrového ministra zahraničných vecí SR, „Po stopách Cyrila a Metoda“. Autor sa zameral na hľadanie odkazov a stôp učencov v krajinách Európy vrátane Slovenska. Inými očami hodnotí ich pôsobenie aj na základe toho, že krajiny, ktoré prešli učenci, prešiel aj on tak trochu v ich dávnych stopách. Plagát

 

Bibliobox Univerzitnej knižnice

Bibliobox sa nachádza na prízemí, v budove Rektorátu s hlavnou vrátnicou, pri bufete, na Univerzitnej ulici 8215/1 a slúži len na vrátenie titulov vypožičaných v Univerzitnej knižnici UNIZA, nevhadzujte výpožičky z fondov čiastkových knižníc UNIZA, výpožičky medzinárodnej a medziknižničnej výpožičnej služby (tie je možné vrátiť len osobne). Viac sa dočítate tu.

Bezplatný prístup Palgrave Macmillian

Využite možnosť bezplatného prístupu do časopisov vydavateľstva Palgrave Macmillian od 20.8.2015 do 30.10.2015.

Otváracia doba počas prázdnin

Univerzitná knižnica ŽU bude pre verejnosť počas letných prázdnin, t. j. od 29.06.2015 do 18.09.2015 vrátane, otvorená v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00.

Prezentácia študenta Schawn Chan

Klub Color Mundus pozýva na prezentáciu študenta Schawn Chan 詹智翔 o jeho rodnej krajine Taiwan. Prezentácia s ukážkami kultúry sa uskutoční 29. 4. 201514.00 v priestoroch študovne Univerzitnej knižnice ŽU. Plagát k akcií nájdete tu.

Prosíme o vyplnenie dotazníka k projektu NISPEZ

Využite možnosť vyjadriť sa k využívaniu elektronických informačných zdrojov sprístupnených v rámci projektu NISPEZ prostredníctvom dotazníka! Dotazník bude prístupný do 17.4.2015 do 16:00 hod.

Dotazník

Databáza Royal Society of Chemistry je prístupná do konca roku 2015.

Žilinská univerzita má od roku 2014 do konca roku 2015 nastavený prístup cez IP adresy k voľne dostupným časopisom vydavateľstva Royal Society of Chemistry. Odkazy na databázu nájdete v "Knižničné katalógy a databázy" v časti "Ostatné elektronické informačné zdroje (EIZ)".

Súťaž Knovel Academic Challange 2015

Opäť začala súťaž Knovel Academic Challenge určená pre študentov vysokých škôl z celého sveta, ktoré majú prístup k službe Knovel. Súťaž potrvá do 31. 3. 2015. Podmienkou účasti je predchádzajúca bezplatná registrácia účastníka na www.knovelac.com , kde je aj vstup do súťaže.Tento rok sa môžu prvýkrát do súťaže registrovať aj pedagógovia a knihovníci.

Prístup ku Knovelu máte na app.knovel.com alebo cez www.knovel.sk , kde nájdete okrem iného aj manuály a videotutoriály.

Pozvánka na výstavu a prednášku

Žilinská univerzita, Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity a Slovart g.t.g si Vás dovolujú pozvať na:

  • prednášku "Elektronické knihy vydavateľstva Cambridge University Press na Žilinskej univerzite" 11.3. 2015 o 13:30 - leták
  • výstavu odbornej literatúry 11.3. 2015 od 09:00 do 18:00 - leták

Obe akcie sa konajú v UK ŽU. Na knihy zakúpené počas uvedenźch akcií platí 10% zľava.

Pages


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina

Počet vygenerovaných stránok 925129

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.