JoVE oslavuje 10 rokov

Journal of Visualized Experiments (JoVE) sa v roku 2006 stal prvým recenzovaným odborným video časopisom, ktorého cieľom je vedcom pomáhať zvyšovať produktivitu, efektivitu a reprodukovateľnosť výskumu. Po prvom roku existencie už mal 100 video článkov, od roku 2008 je indexovaný v Pubmed.

Ak si chcete vytvoriť predstavu o obsahu JoVE, pozrite si napríklad: 10 najpopulárnejších videí.

Dámave do pozornosti i momentálne prebiehajúce súťaže:
Pre knihovníkov Librarian Travel Award (získanie cestovného grantu na Charleston conference)


Pre vedcov z akademických inštitúcií Film Your Research (finančná odmena za krátke kreatívne video zachytávajúce prevedenie vedeckého experimentu)

Viac informácií získaš na nasledujúcom odkaze: JoVE oslavuje 10 rokov

Citačný manažér Citace PRO

Do 15.4.2017 má Žilinská univerzita bezplatný skúšobný prístup do citačného manažéra Citace PRO, ktorý slúži na vytváranie, správu, export a zdieľanie citácií. Systém podporuje množstvo citačných štýlov vrátane STN ISO 690, v ktorých automaticky generuje citácie. Využíva importy z databáz, katalógov knižníc, discovery služieb a priamo z internetu. Má úložisko, do ktorého si používatelia môžu ukladať obsahy, plné texty, doplňujúce súbory, príp. poznámky priamo k záznamom.

Registrácia na: http://www.citacepro.com/
Návod: https://www.citacepro.com/download/CitacePRO.pdf
Videokurz:  https://www.youtube.com/watch?v=mG4tiRnZ_-8&list=PLaZZ91WNLh74AUrK9pJDDK...

Týždeň slovenských knižníc s Univerzitnou knižnicou ŽU

Pri príležitosti týždňa slovenských knižníc sme si pre Vás pripravili množstvo zaujímavých udalostí. Kliknite na plagát a dozviete sa viac.


Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

Slávnostné otvorenie budovy Univerzitnej knižnice a budovy AS v UK ŽU

16.2.2017 sa všetky očakávania a nádeje stali skutočnosťou: slávnostne sa sprístupnila budova Univerzitnej knižnice a budova AS Žilinskej univerzity v Žiline. Malá slávnosť sa konala vo vynovených priestoroch Univerzitnej knižnice za účasti vedenia ŽU a mnohých hostí. Slávnostný akt odovzdania budovy a prestrihnutia pásky viedla rektorka ŽU v Žiline Dr. h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. a pán Jurikovič, riaditeľ odboru komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá projekt rekonštrukcie podporila.

Vďaka projektu Znižovanie energetickej náročnosti budovy UK ŽU majú čitatelia UK ŽU možnosť využiť priestory, ktoré poskytujú dostatok voľných zón na štúdium, stretnutia študijných alebo projektových skupín, navštíviť naše školenia a prezentácie. 

Fotografie zo slávnostného otvorenia budovy nájdete v našej galerií.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami, milí čitatelia a používatelia.

Obnovený prístup do databázy Scopus a voľný prístup k e-knihám

Informujeme vážených čitateľov, že dnes (23.1.2017) o 10:00 bol obnovený prístup do databázy Scopus.

Ďalej Vás informujeme, že:  

od 23. do 28. januára 2017 sa koná Academic Book Week s podtitulom Oslava rozmanitosti, inovácie a vplyvu akademických kníh.

 

Počas týždňa sú voľne sprístupnené e-knihy:

 

 

Z podujatí vyberáme online semináre. V pondelok 23. 1. sa koná webinár Altmetric for books: tracking engagement and driving discovery – ako vedci z humanitných a spoločenských vied preukazujú hodnotu svojich kníh a ako im môže pomôcť altmetrika. V stredu 25. 1. bude webinár vydavateľstva Brill zameraný na digitálne humanity.

 

Počas týždňa bude vyhlásených 20 akademických kníh, ktoré mali najväčší vplyv na modernú Britániu.

 

Týždeň akademických kníh organizuje British Library v spolupráci s The British Academy, UCL, Research Libraries UK, Publishers Association, Booksellers Association a Association of Learned and Professional Society Publishers.

 

Prístup k vedeckým databázam bude v krátkom čase obnovený

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dáva garanciu na zabezpečenie prístupov k vybraným databázovým kolekciám pre vedcov. Prerušenie dodávania bolo spôsobené okrem iného aj zložitými rokovaniami s poskytovateľmi vedeckých databáz. Vzniknutú situáciu rezort školstva vyrieši v najbližších dňoch. Prístupy do vedeckých databáz sú a budú realizované prostredníctvom finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, a to v celkovej výške niekoľko miliónov eur ročne. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR už pripravuje plán, ako v budúcnosti zabezpečiť prístup do vedeckých databáz aj inou formou financovania. Je možná aj čiastočná participácia zo strany inštitúcií, ktoré prístupy využívajú. V súčasnosti sa otvára aj možnosť, že na zabezpečenie prístupu bude poskytovateľom stačiť písomný prísľub financovania v budúcich mesiacoch.

Rezort školstva ubezpečuje, že financovanie databáz sa v žiadnom prípade nedotkne finančných prostriedkov v rozpočte rezortu určených pre študentov vysokých škôl a rovnako ani záväzku ministerstva voči Fondu na podporu vzdelávania.

Nové e- booky od Cambridge University Press

Pred rokom sme pre Vás zakúpili do nášho fondu 10 e-bookov od Cambridge University Press. Počas roku sme svoje e-služby rozšírili o službu Safari ( http://www.ukzu.uniza.sk/e-booky ), teraz nastal čas vrátiť sa k e-bookom od Cambridge UP a zakúpiť nové tituly.

Od dnešného dňa môžete teda v sieti Žilinskej univerzity (alebo všade inde pomocou VPN http://www.ukzu.uniza.sk/vzdialeny-prístup) využívať nových 11 e-bookov. Konkrétne tituly:
- Big Data over Networks
- Combinatorics, Words and Symbolic Dynamics
- Computational Thermodynamics of Materials
- Continuum Mechanics and Thermodynamics of Matter
- Fundamentals of Mobile Data Networks
- Microgrids and other Local Area Power and Energy Systems
- Nanowire Transistors
- Principles of Digital Communication
- Solar Power Generation Problems, Solutions and Monitoring
- Supersymmetry and String Theory
- Variational Methods for Nonlocal Fractional Problems

Viac info nájdete na: http://www.ukzu.uniza.sk/e-booky

Vývojové prostredie C++

V študovni 1 je pre používateľov sprístupnené vývojové prostredie Code::Blocks a Dev-C++ . V prípade ďalších požiadaviek na softvérové vybavenie PC v Univerzitnej knižnici nám môžete napísať mail na: orpp@ukzu.uniza.sk .

Viac info o Code::Blocks : http://www.codeblocks.org/
Viac info o Dev-C++ : http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html

Poďte s nami tvoriť elektronickú knižnicu

V decembri 2015 ste sa prvý krát stretli na našej webovej stránke s ponukou e-bookov. Odozva bola veľká, čo je dôkazom, že naša akademická obec je pripravená na využívanie nových foriem dokumentov a služieb. V Univerzitnej knižnici pripravujeme rozšírenie ponuky elektronických kníh iným spôsobom. Proces výberu môže byť aj interaktívny, mierne zábavný, hoci ide o serióznu vedu.

Rozhodli sme sa z prostriedkov UK ŽU zakúpiť prístup k 50 elektronickým knihám z kolekcie Safari®Tech Books Online. Systém Safari znamená, že na virtuálnej poličke máte ponuku kníh, ktoré si môžete „ požičať“ a zároveň je na poličke miesto na ďalšie knihy zo zoznamu. Interaktivita spočíva v tom, že môžete určiť, ktoré knihy sa na poličku dostanú a zotrvajú na nej 30 dní.

Viac informácií je na linku http://www.aib.sk/produkty/222-safari-r-tech-books-online/

a zoznam všetkých ponúkaných titulov na linku http://my.safaribooksonline.com/alltitles.

 V prípade Vášho záujmu o prístup k niektorému z titulov (môže ich byť aj viac), prosíme o zaslanie návrhov do 8.6.2016 na adresu: gabriela.kunova@ukzu.uniza.sk

Knovel novinky

Knovel Interactive Equations je bezplatne dostupný nástroj s overenými rovnicami pre inžinierov z inštitúcií aj bez predplatného Knovelu:

- viac na: http://www.aib.sk/novinky/1192-v-knovelu-uz-vice-nez-1-100-interaktivnich-rovnic/

- záznam webinára: http://www.aib.sk/seminare/102-knovel-s-interactive-equations/

3-minútový dotazník ako používajú vedci a študenti interaktívne rovnice: http://go.knovel.com/f00C20c0wg003P1qU3HMb02

 

Projektový manažment nielen pre inžinierov

- záznam z webinára: http://www.aib.sk/seminare/125-knovel-for-engineering-project-effectiveness/

Pages


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina

Počet vygenerovaných stránok 854210

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.