Aktuálna situácia v e-skriptách

Systém sprístupňovania e-skrípt , ktoré sú súčasťou fondu Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity, sa v súčasnosti tvorí podľa princípu zdola-nahor. Na strane používateľov, hlavne študentov, je silný tlak na sprístupnenie ( výsledky dotazníka o spokojnosti so službami knižnice, prieskum spokojnosti v rámci Týždňa slov.knižníc). V autorskej komunite je celé spektrum názorov na to, či je dobré skriptá poskytnúť v elektronickej podobe. V sprístupňovaní akéhokoľvek obsahu verejnosti, aj keď v tomto prípade je verejnosť naša vlastná akademická obec, sa riadime príslušným autorským zákonom.  Na základe rozhodnutia vedenia ŽU  sme kontaktovali predstaviteľov fakúlt  Žilinskej univerzity v Žiline, aby sa vyjadrili ku sprístupneniu titulov, ktoré máme zatiaľ digitalizované ( študijná literatúra pre študentov prvých ročníkov podľa príslušných  informačných listov predmetov). Fakulty sme požiadali, aby posúdili svoju pripravenosť ponúknuť elektronické verzie skrípt svojich autorov. Fakulty zvažovali viaceré aspekty, ako boli súhlas autorov, predaj tlačených verzií skrípt, možnosť reedície, ďalšie nelegálne šírenie skrípt a pod.

Postupne vzniká skupina autorov, ktorí súhlasia so sprístupnením elektronickej verzie ich skrípt. Na našej webovej stránke v sekcii e-skriptá nájdete od 12.4.2017 prvé tituly skrípt, doslova prvé lastovičky, u ktorých autori súhlasia s ich zverejnením. Veríme, že skupina tých, ktorí chápu požiadavky študentov a ich preferenciu v moderných technológiách, sa bude rozrastať.

Knižnica sa zaviazala rozšíriť bezpečnostné opatrenia elektronickej verzie titulov, ktoré sú vysvetlené v sekcii e-skriptá.

Nech sa Vám všetkým dobre študuje.

PhDr. Alena Mičicová, riaditeľka Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline

Oznam Veľká noc 2017

Žilinská univerzita v Žiline - Univerzitná knižnica oznamuje svojim používateľom zmenu otváracích hodín nasledovne:

13. 4. 2017 (štvrtok) od 8.00 – 14.00

14. 4. – 17. 4. 2017 (veľkonočné sviatky) 

18. 4. 2017 (utorok) zatvorené

Tituly môžete vrátiť využitím Biblioboxu, ktorý sa nachádza na prízemí, v budove Rektorátu s hlavnou vrátnicou, pri bufete, na Univerzitnej ulici 8215/1

 

ĎAKUJEME VÁM ZA POCHOPENIE!

Akcia od vydavateľstva Wiley

Bezplatný prístup do vybraných čísel časopisov vydavateľstva Wiley počas celého roku 2017 môžete nájsť na tomto odkaze

Jarná súťaž Engineering Academic Challenge

Dňa 27.03.2017 odštartovala jarná súťaž Engineering Academic Challenge určená študentom vysokých škôl z celého sveta, ktoré majú prístup ku službe Knovel. Otázky sú z piatich interdisciplinárnych tematických okruhov. Cieľom je správne odpovedať na otázky s využitím vyhľadávania v Knoveli.Súťaž potrvá päť týždňov od 27. 3. do 30. 4. 2017.

Podmienkou účasti je registrácia účastníka na https://eac.elsevier.com/sign-up/.

Viac informácií, otázky a materiály na spropagovanie súťaže nájdete na www.aib.sk/novinky/1435-knovel-sutaz-pre-studentov-vysokych-skol-od-27-3-2017.

JoVE oslavuje 10 rokov

Journal of Visualized Experiments (JoVE) sa v roku 2006 stal prvým recenzovaným odborným video časopisom, ktorého cieľom je vedcom pomáhať zvyšovať produktivitu, efektivitu a reprodukovateľnosť výskumu. Po prvom roku existencie už mal 100 video článkov, od roku 2008 je indexovaný v Pubmed.

Ak si chcete vytvoriť predstavu o obsahu JoVE, pozrite si napríklad: 10 najpopulárnejších videí.

Dámave do pozornosti i momentálne prebiehajúce súťaže:
Pre knihovníkov Librarian Travel Award (získanie cestovného grantu na Charleston conference)


Pre vedcov z akademických inštitúcií Film Your Research (finančná odmena za krátke kreatívne video zachytávajúce prevedenie vedeckého experimentu)

Viac informácií získaš na nasledujúcom odkaze: JoVE oslavuje 10 rokov

Citačný manažér Citace PRO

Do 15.4.2017 má Žilinská univerzita bezplatný skúšobný prístup do citačného manažéra Citace PRO, ktorý slúži na vytváranie, správu, export a zdieľanie citácií. Systém podporuje množstvo citačných štýlov vrátane STN ISO 690, v ktorých automaticky generuje citácie. Využíva importy z databáz, katalógov knižníc, discovery služieb a priamo z internetu. Má úložisko, do ktorého si používatelia môžu ukladať obsahy, plné texty, doplňujúce súbory, príp. poznámky priamo k záznamom.

Registrácia na: http://www.citacepro.com/
Návod: https://www.citacepro.com/download/CitacePRO.pdf
Videokurz:  https://www.youtube.com/watch?v=mG4tiRnZ_-8&list=PLaZZ91WNLh74AUrK9pJDDK...

Týždeň slovenských knižníc s Univerzitnou knižnicou ŽU

Pri príležitosti týždňa slovenských knižníc sme si pre Vás pripravili množstvo zaujímavých udalostí. Kliknite na plagát a dozviete sa viac.


Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

Slávnostné otvorenie budovy Univerzitnej knižnice a budovy AS v UK ŽU

16.2.2017 sa všetky očakávania a nádeje stali skutočnosťou: slávnostne sa sprístupnila budova Univerzitnej knižnice a budova AS Žilinskej univerzity v Žiline. Malá slávnosť sa konala vo vynovených priestoroch Univerzitnej knižnice za účasti vedenia ŽU a mnohých hostí. Slávnostný akt odovzdania budovy a prestrihnutia pásky viedla rektorka ŽU v Žiline Dr. h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. a pán Jurikovič, riaditeľ odboru komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá projekt rekonštrukcie podporila.

Vďaka projektu Znižovanie energetickej náročnosti budovy UK ŽU majú čitatelia UK ŽU možnosť využiť priestory, ktoré poskytujú dostatok voľných zón na štúdium, stretnutia študijných alebo projektových skupín, navštíviť naše školenia a prezentácie. 

Fotografie zo slávnostného otvorenia budovy nájdete v našej galerií.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami, milí čitatelia a používatelia.

Obnovený prístup do databázy Scopus a voľný prístup k e-knihám

Informujeme vážených čitateľov, že dnes (23.1.2017) o 10:00 bol obnovený prístup do databázy Scopus.

Ďalej Vás informujeme, že:  

od 23. do 28. januára 2017 sa koná Academic Book Week s podtitulom Oslava rozmanitosti, inovácie a vplyvu akademických kníh.

 

Počas týždňa sú voľne sprístupnené e-knihy:

 

 

Z podujatí vyberáme online semináre. V pondelok 23. 1. sa koná webinár Altmetric for books: tracking engagement and driving discovery – ako vedci z humanitných a spoločenských vied preukazujú hodnotu svojich kníh a ako im môže pomôcť altmetrika. V stredu 25. 1. bude webinár vydavateľstva Brill zameraný na digitálne humanity.

 

Počas týždňa bude vyhlásených 20 akademických kníh, ktoré mali najväčší vplyv na modernú Britániu.

 

Týždeň akademických kníh organizuje British Library v spolupráci s The British Academy, UCL, Research Libraries UK, Publishers Association, Booksellers Association a Association of Learned and Professional Society Publishers.

 

Prístup k vedeckým databázam bude v krátkom čase obnovený

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dáva garanciu na zabezpečenie prístupov k vybraným databázovým kolekciám pre vedcov. Prerušenie dodávania bolo spôsobené okrem iného aj zložitými rokovaniami s poskytovateľmi vedeckých databáz. Vzniknutú situáciu rezort školstva vyrieši v najbližších dňoch. Prístupy do vedeckých databáz sú a budú realizované prostredníctvom finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, a to v celkovej výške niekoľko miliónov eur ročne. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR už pripravuje plán, ako v budúcnosti zabezpečiť prístup do vedeckých databáz aj inou formou financovania. Je možná aj čiastočná participácia zo strany inštitúcií, ktoré prístupy využívajú. V súčasnosti sa otvára aj možnosť, že na zabezpečenie prístupu bude poskytovateľom stačiť písomný prísľub financovania v budúcich mesiacoch.

Rezort školstva ubezpečuje, že financovanie databáz sa v žiadnom prípade nedotkne finančných prostriedkov v rozpočte rezortu určených pre študentov vysokých škôl a rovnako ani záväzku ministerstva voči Fondu na podporu vzdelávania.

Pages


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina

Počet vygenerovaných stránok 925182

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.