Dočasná ponuka vydavateľstiev Oxford University Press a Taylor & Francis

Do 31. 12. 2017 je voľne dostupný výber často citovaných článkov z ekonomických časopisov Oxford University Press:

https://academic.oup.com/journals/pages/economics_impact_factors

Voľne dostupné sú aj počas roku 2017 najčítanejšie články z časopisov Taylor & Francis:

http://explore.tandfonline.com/content/bes/nmt-most-read-2017-economics-finance-business-industry-vsi-2

pre všetky odbory na:

http://explore.tandfonline.com/content/bes/most-read-2017-all-subjects

Časovo obmedzený voľný prístup

Univerzitná knižnica UNIZA získala do 30.9.2017 voľný prístup k plným textom rozsiahlych recenzovaných článkov Oxford Research Encyclopedias z oblasti prírodných, spoločenských a humanitných vied. Ďalšie informácie a prístup k článkom na: www.aib.sk/produkty/3030-oxford-research-encyclopedias.

Prázdniny v Univerzitnej knižnici

Oznamujeme svojim používateľom, že v dňoch

03.07. – 22.09. 2017

budú upravené otváracie hodiny nasledovne: 8.00 – 15.00. Ďalej dňa 28. 8. 2017 bude zatvorená.

Tituly môžete vrátiť využitím Biblioboxu, ktorý sa nachádza na prízemí, v budove Rektorátu s hlavnou vrátnicou, pri bufete, na Univerzitnej ulici 8215/1

Ďakujeme Vám za pochopenie

Výpožička na víkend

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline sprístupnila pre registrovaných čitateľov od júna novú službu v študovniach – výpožička na víkend / na kauciu. Tituly na kauciu (knihy, zborníky, periodiká, ...) si môže čitateľ zapožičať každý piatok, t.j. posledný pracovný deň pred víkendom, po 12:00 hod. na prvom poschodí v Študovni č. 1 a 2.

Manipulačný poplatok za doplnkovú službu je 1,00€.

Viac informácií Vám poskytnú zamestnankyne:

Študovňa 1 - Jarmila Ivanišová (jarmila.ivanisova@ukzu.uniza.sk, t. č. 041/ 513 1704)

Študovňa 2 - Jarmila Dlugošová, (jarmila.dlugosova@ukzu.uniza.sk, t.č.041/ 513 1463)

Journal of Airport Management

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline získala dňa 06.06.2017 90-dňový skúšobný voľný prístup (do 04.09.2017) k vybraným ročníkom časopisu "Journal of Airport Management". Journal of Airport Management je dôležitým odborným časopisom, ktorý publikuje hĺbkové, recenzované články a reálne svetové prípadové štúdie o správe a prevádzke letísk, o ich financovaní, vývoji, pozemnom odbavovaní, leteckom spojení a regulácii. Sprístupnené články sú označené zelenou ikonkou s písmenom T (Free trial content).


Prístup k jednotlivým ročníkom nájdete na nasledujúcom odkaze: Journal of Airport Management

Samotný prístup je možný výlučne zo siete Žilinskej univerzity, resp. prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Služba SAFARI opäť funkčná

Mnohí z Vás zaznamenali nedostupnosť služby SAFARI. Niekoľko dní bola celoplošne daná služba nedostupná. Prinášame Vám však dobrú správu. Prístup k našej virtuálnej poličke bol obnovený a opäť si môžete prečítať všetkých 50 titulov. V prípade, že máte záujem o iný titul stačí nám zaslať iba tip a my sa ho budeme snažiť zaradiť do ponuky.

Viac informácií nájdete v sekcií E-booky

InfoSCI - Databases Platform

Žilinská univerzita aktuálne má, do 30.6.2017, spustený skúšobný prístup do viac ako 3500 e-kníh, 169 e-časopisov, 85 streamovaných prednášok. Prístup je možný iba z univerzitnej siete, resp. prostredníctvom vzdialeného prístupu. Vyhľadávanie titulov, je spracované na obdobnej úrovni, ako pri databázach, ktoré už môžete prostredníctvom Univerzitnej knižnice využívať dlhšie, avšak v prípade potreby Vám prinášame i manuál ktorý nájdete na nasledujúcom odkaze - MANUAL InfoSCI - Databases Platform.

Vydavateľstvo IGI-Global bolo založené v USA v súvislosti so vznikom a rozvojom nových vedných odborov. V dnešnej dobe má celosvetové pokrytie. Pôsobí ako zberateľ a šíriteľ poznatkov z veľmi progresívnych odborov ako informačné vedy a technológie, lekárske vedy a bioinžinierstvo, široké zameranie odborov technického, ale aj ekonomického, sociálneho a edukačného charakteru. Spája technológie so spoločenskými, prírodnými, lekárskymi a technickými vedami.


Celá produkcia vydavateľa IGI-Global je dostupná elektronicky, ako e-knihy, e-časopisy a popredné výskumné databázy, ktoré sú dostupné cez najmodernejšie vyhľadávače vôbec. Platforma InfoSci®-Databases slúži ako centralizovaný bod, odkiaľ sa dostanete k celému obsahu.

UPOZORNENIE: Skúšobný prístup slúži v prvom rade ako informácia o ponuke vydavateľa IGI Global a pri systematickom a nadmernom sťahovaní, bude prístup pre univerzitu zablokovaný.


Využite na to nasledujúci odkaz: www.igi-global.com/gateway

E-booky zadarmo od The National Academy Press

Využite možnosť prístupu k ďalšej zbierke e-bookov. Tentokrát od National Academy Press. Viac informácií získate na tomto odkaze.

 

Pracovná porada mimo UK UNIZA

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje svojim používateľom,že dňa

13. 6. 2017

bude z dôvodu pracovnej porady mimo priestorov UK UNIZA otvorená do 11,00 hod.Tituly môžete vrátiť využitím Biblioboxu, ktorý sa nachádza na prízemí, v budove Rektorátu s hlavnou vrátnicou, pri bufete, na Univerzitnej ulici 8215/1.

 

ĎAKUJEME VÁM ZA POCHOPENIE

Effective Science Communication

S radosťou Vám ponúkame zdarma stiahnutie novej e-knihy od IOP Publishing:

Effective Science Communication

A practical guide to surviving as a scientist od Sama Illingwortha and Granta Allena

 

Kniha (vo formátoch HTML, ePub3 a PDF) sa venuje praktickým otázkam publikovania v odborných časopisoch, metódam získavania grantov a cestám, ako komunikovať výsledky výskumu smerom k odbornej aj laickej verejnosti.

 

Pozor - ponuka platí len do 15. 5. 2017!

 

E-kniha je dostupná na adrese http://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-1170-0

Pages


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina

Počet vygenerovaných stránok 925131

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.