Statista

Milí používatelia Univerzitnej knižnice, využite bezplatný mesačný skúšobný prístup (22.2.2018 – 21.3.2018) k údajom na portáli Statista (štatistiky, vývoj trhu, prieskumy).

Pomoc pri využívaní portálu:

Search functionalities - https://vimeo.com/202712374

Consumer Market Outlook - https://vimeo.com/208289086

Digital Market Outlook - https://vimeo.com/206022627

Encyclopedia of Information Science and Technology

Milí používatelia Univerzitnej knižnice,

dovoľujeme si Vám predstaviť v poradí už štvrté vydanie Encyclopedia of Information Science and Technology. Online encyklopédia obsahuje 705 pôvodných a predtým nepublikovaných výskumných článkov pokrývajúcich celý rad perspektív, aplikácií a techník, od tisícky odborníkov a výskumníkov z celého sveta. Encyklopédia predstavuje všestranný, dobre zavedený referenčný zdroj, ktorý je ideálne navrhnutý na šírenie najdôležitejších a najrozmanitejších výskumných poznatkov. 

Všetky vydania encyklopédie nájdete po kliknutí na odkazy:

Encyclopedia of Information Science and Technology, First Edition

https://www.igi-global.com/gateway/book/361?ct=-8586825783948115252

Encyclopedia of Information Science and Technology, Second Edition

https://www.igi-global.com/gateway/book/362?ct=-8586825783655145374

Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition

https://www.igi-global.com/gateway/book/76156?ct=-8586825783748121970

Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition

https://www.igi-global.com/gateway/book/173015?ct=-8586825783845622595

Pristupovať môžete z internetovej siete UNIZA, alebo využite vzdialený prístup.

 

 

Erasmus+ v nás a okolo nás

Na prelome rokov 2017 a 2018 došlo k zmene sídla informačného centra Europe Direct Žilina, a to pod záštitu Univerzitnej knižnice UNIZA. Sieť informačných centier Europe Direct sa momentálne nachádza vo všetkých členských štátoch EÚ. V každom centre môže občan získať odpovede na otázky, týkajúce sa práv občana EÚ, o fondoch, princípoch fungovania, aktuálnych politikách a ďalšie oblasti, ktoré sú pre občanov EÚ dôležité. Ako prvú aktivitu nového Informačného centra Europe Direct pri UK UNIZA pripravili

Seminár „Erasmus v nás a okolo nás“,

ktorý sa uskutoční 27. 2 . 2018 od 10.00 v priestoroch  Fakulty riadenia a informatiky UNIZA (bývalá budova VÚD – Veľký diel, Žilina). 

Cieľom seminára je predstaviť možnosti európskeho programu Erasmus plus pri realizácii projektov spolupráce v rámci krajín Európskej únie.

Program

  • Otvorenie seminára,
  • Predstavenie možností európskeho programu  Erasmus+  (p. Štefániková, Národná agentúra Erasmus+),
  • Erasmus plus a aktivity pre mladých ľudí (Iuventa - koordinátor Národnej agentúry Erasmus+),
  • Erasmus plus v prostredí Žilinskej univerzity (Lenka Kuzmová - koordinátorka Erasmus+ UNIZA),
  • Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl - etwinning UNIZA,
  • Nové Informačné centrum Europe Direct v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline  (A. Mičicová, koordinátorka projektu),
  • Práca vo workshopoch

Práca vo workshopoch

Workshop pre projekty mládeže vo všetkých akciách programu, prezentácia dobrej praxe existujúcich projektov, neformálne odovzdávanie skúseností.Chceš vedieť viac o tom, aké zážitky majú účastníci medzinárodných mládežníckych výmen, alebo európski dobrovoľníci? Chcel by si aj ty spolupracovať s mladými ľuďmi v Európe?

Workshop Erasmus+ na VŠ - prezentácia erasmákov študujúcich na UNIZA, neformálna debata o štúdiu v európskych krajinách. Predstavenie nových Erasmus+ študentov UNIZA, krátky pohľad do vysokoškolského života v Európe, povzbudenie slovenských študentov uvažujúcich o štúdiu v Európe.

Workshop Ako postaviť dobrý „Erasmusplus“ projekt – workshop určený koordinátorom žiadateľských organizácií, neformálnych skupín a ostatným záujemcom. Debata o príkladoch dobrej praxe a užitočných algoritmov, ako dobre napísať, realizovať a ukončiť  a vyhodnotiť projekt programu Erasmus+. Na čo nezabudnúť, a ktorým chybám sa vyhnúť.

Registrácia na www.ukzu.uniza.sk/registracia


Zakúpili sme ďalších 25 e-bookov

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity zakúpila ďalších 25 e-bookov, tentokrát od vydavateľstva Wiley. Nájdete ich na linku: http://www.ukzu.uniza.sk/e-booky/wiley .

Ak nie ste spokojný s aktuálnou ponukou, prípadne by ste v našom fonde (aj online) zdrojov privítali iné tituly, pošlite nám tip na zakúpenie knihy, e-booku, časopisu: http://ukzu.uniza.sk/stránka/tip-od-vás .

 

ACM Digital Library - prístup pokračuje

Prístup k ACM Digital Library pokračuje v roku 2018 už v štandardných podmienkach. 

Digitálna knižnica časopisov a zborníkov ACM je dostupná v internetovej sieti UNIZA do 31. 12. 2018 na https://dl.acm.org/dl.cfm alebo www.infozdroje.sk, kde nájdete aj pomôcky.

- pokročilé vyhľadávanie - https://dl.acm.org/advsearch.cfm

- prezeranie podľa odborov v ACM Computing Classification System - https://dl.acm.org/ccs/ccs.cfm

- prezeranie podľa záujmových skupín ACM - https://dl.acm.org/sigs.cfm

- zoznam titulov a MARC záznamy - https://dl.acm.org/contents_dl.cfm 

Alerty (eTOC)

Nastavíte na stránke časopisu. Automaticky dôjde e-mailová správa, keď vyjde nové číslo. Alebo môžete sledovať RSS kanál s novými článkami v časopise. 

Mobilná verzia

Každý používateľ inštitucionálneho prístupu ACM Digital Library si môže stiahnuť a nainštalovať mobilnú aplikáciu pre prácu s ACM DL. K dispozícii je ako pre zariadenia s operačným systémom Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acm.dl), tak iOS (https://itunes.apple.com/us/app/acm-digital-library/id743395884?mt=8) či Windows Phone (https://www.microsoft.com/sk-sk/store/p/acm-digital-library/9nblggh0f7h0). 

Osobný účet

Pre mobilné využitie ACM DL je nutné si na serveri ACM DL založiť osobný účet - https://dl.acm.org/signin.cfm - ktorý používatelia využijú aj k správe „My Binders", t. j. osobného priestoru na ukladanie informácií a vyhľadávaní.

The Royal Society z rokov 1665 až 1996

Vydavateľstvo The Royal Society od dnes sprístupnilo celý archív časopisov od roku 1665 do 1996. Nájdete tu články vedeckých velikánov, ako sú Sir Christopher Wren, Benjamin Franklin, James Clerk Maxwell, Alan Turing, Kathleen Lonsdale, Stephen Hawking či Dorothy Hodgkins. Články sú dostupné do 24. 1. 2018.

Prehľad časopisov: www.royalsociety.org

Pokročilé vyhľadávanie a prehľad tém: www.royalsocietypublishing.org

Vydavateľstvo doterajší archív sprístupnilo pri príležitosti spustenia Royal Society Journal Archive s nanovo zdigitalizovanými textami, ilustráciami vo farbe, v ktorom po prvýkrát sú dostupné v elektronickej podobe The Philosophical Collections vydané z rokov 1679 - 1682.

Viac infomácií získate na adrese www.aib.sk

Prístup k časopisu Transportation Engineering. Part A: Systems

Žilinská univerzita v Žiline - Univerzitná knižnica predplatila pre rok 2018 prístup k časopisu Transportation Engineering. Part A: Systems.

Časopis obsahuje technické a odborné inžinierske články o návrhu, konštrukcii, prevádzke a údržbe systémov a infraštruktúry pre leteckú, diaľničnú, železničnú a mestskú dopravu. Medzi špecifické témy patrí riadenie ciest, mostov a tranzitných systémov; technológie riadenia dopravy a inteligentné dopravné systémy; spojených a automatizovaných dopadov vozidiel; diaľničné inžinierstvo; železničná technika; a hospodárnosti, bezpečnosti a environmentálnych aspektov dopravy.

Pristupovať k časopisu môžete i z domu a to prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Žilinský Literárny Festival 2017

Žilinský Literárny Festival 2017 pokračuje zajtra o 15:00 v Univerzitnej knižnici.

Okrem toho si Vám dovoľujeme pripomenúť záverečné festivalové literárno – filmovo - diskusné popoludnia:

SOBOTA 7.10. 2017 O 15.00 HOD,

Nadácia POLIS, Mariánske námestie 31, Žilina

Bohumil Hrabal. Samotár. O najprekladanejšom českom autorovi 20.
storočia

O tom, ako sa v českej literatúre objavil Bohumil Hrabal, o jeho
pozoruhodnom živote, inšpiráciách, pozorovacom talente, strhujúcom
vyprávačskom štýle, tvorbe v samizdate, o próze, ktorá sa stala
predlohou pre mnohé české filmy, ale i o tom, či ľudia rozumejú
Hrabalovým dielam diskutujú literárny bádateľ JAROSLAV KOLAŘ a
publicista a vydavateľ LÁSZLÓ SZIGETI, autor dnes tak trochu
zabudnutej knihy rozhovorov s Bohumilom Hrabalom Kličky na kapesníku
(1986). Moderuje JÁN ŠTRASSER.

V sprievodnom literárnom pásme obohatenom o melódie Waldemara
Matušku čítajú Úryvky zo spisovateľovho diela členovia českého
LITERÁRNEHO KRÚŽKU PRI ŠKOLE KOMENSKÉHO VO VIEDNI: Věra
Königová, Nela Štěrbová, Vladimír Stejskal, Peter Žaloudek.
Réžia: Jaroslav Kolař. Hudobná réžia: Richard Linha.

a

NEDEĽA 8.10.2017 O 15.00 HOD,

Nadácia POLIS, Mariánske námestie 31, Žilina

Tisove tiene. Spomienky ľudí a ich rodín, ktorých osud poznačil
Jozef Tiso

ANDREJ BÁN, reportér, spoluautor námetu k filmu Tisove tiene (aj v
úlohe moderátora)

DENISA FULMEKOVÁ, spisovateľka, autorka knihy Konvália

KATARÍNA MEŠKOVÁ HRADSKÁ, historička, Historický ústav SAV

DUŠAN TRANČÍK, režisér, autor filmu Tisovy stíny

PREMIETNUTIE DOKUMENTU Dušana Trančíka TISOVY STÍNY (1996, Česká
televize). Návrat k Slovenskému štátu prostredníctvom spomienok
pamätníkov, ktorí dnes už nežijú, a to najmä žalobcu Antona
Rašlu, obhajcu Ernesta Žabkaya a Johna L. Spieglra, ktorý po
skončení vojny v roku 1945 ukrývaného Jozefa Tisa objavil za
pozoruhodných okolností v kapucínskom kláštore v Altöttingu.

Prezentácia knihy Denisy Fulmekovej KONVÁLIA (2016), finalistky
Anasoft litera. Skutočný príbeh židovského dievčaťa Vali
Reiszovej, ktorá sa počas holokaustu stala matkou dieťaťa
františkánskeho mnícha, básnika a dramatika Rudolfa Dilonga,
napísaný básnikovou vnučkou.

V rámci Týždňa kresťanskej kultúry v spolupráci s ECAV v Žiline sa pripravuje:

UTOROK 10.10. 2017 O 17.00 HOD

500. výročie reformácie. Odkaz Martina Luthera pre dnešok

MILOŠ KOVAČKA , historik cirkevných dejín, Martin
ONDREJ PROSTREDNIK, evanjelický teológ so zameraním na
medzináboženský dialóg, Bratislava
KATARÍNA VALČOVÁ, prodekanka pre vzdelávanie, Fakulta humanitných
vied Žilinskej univerzity
Moderuje: TIBOR MÁHRIK

Vstup na všetky podujatia je voľný.

 

Pozývame Vás na ŽILINSKÝ LITERÁRNY FESTIVAL

6.10.2017 (v piatok) o 15:00 sa v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity uskutoční, v rámci Žilinského Literárneho Festivalu 2017:

Úryvky z diela Bohumila Hrabala, najprekladanejšieho českého autora 20. storočia, čítajú členovia Literárneho krúžku pri škole Komenského vo Viedni: Věra Königová, Nela Štěrbová, Pavel Pachta, Peter Žaloudek.

 Réžia: Jaroslav Kolař

Hudobná réžia: Richard Linha

Program bude obohatený melódiami Waldemara Matušku.

Plagát k udalosti nájdete tu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Slávnostný krst pred Univerzitnou knižnicou

Milí používatelia Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity,

dňa 25.09.2017 o 13:30 Vás pozývame na slávnostný krst prvej inteligentnej lavičky v Žiline a našej novej knižnej búdky. 

Tešíme sa na Vašu návštevu. 

Pages


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina

Počet vygenerovaných stránok 925156

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.