Vzdialený prístup k informačným zdrojom

Pre zabezpečenie dostupnosti ebookov, databáz a iných informačných zdrojov pre študentov a zamestnancov Žilinskej univerzity aj zo zariadení, ktoré nie sú pripojené do univerzitnej siete, využívame vzdialený prístup.

Čo je to vzdialený prístup?

Informačné zdroje a databázy, ktoré sa nenachádzajú na serveroch Žilinskej univerzity, sú nám väčšinou sprístupňované na rozsah IP adries, ktorými je jednoznačne definované sieťové prostredie Žilinskej univerzity. Pre zebezpečenie prístupu k týmto zdrojom pre študentov a zamestnancov ŽU, ktorí nie sú so svojim PC, mobilom či tabletom pripojení na univerzitnú sieť, využívame vzdialený prístup pomocou služby OpenVPN.

VPN, virtual private network (virtuálna súkromná sieť), rozširuje súkromnú sieť cez verejnú (napríklad cez Internet) a tým umožňuje študentom a zamestnancom ŽU, aby odosielali a prijímali dáta rovnako, ako keby boli ich zariadenia priamo pripojené do siete na pôde ŽU.

Viac informácií o službe nájdete na oficiálnych stránkach OpenVPN.

 

 

V prípade akýchkoľvek nejasností, prosím kontaktujte Oddelenie rozvoja a používateľskej podpory Univerzitnej knižnice

na telefónnom čísle: 041/513 1451

alebo na mailovej adrese: orpp@ukzu.uniza.sk

Ako sa pripojím?

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Počet vygenerovaných stránok 1967047

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.