Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline získala prístup ku knihám v elektronickom formáte od vydavateľstva Cambridge University Press. Knihy sú dostupné pre všetky zariadenia, ktoré sú pripojené v rámci univerzitnej siete. Študenti aj zamestnanci majú možnosť stiahnuť si jednotlivé kapitoly e-bookov do svojich zariadení, kde ich môžu ďalej využívať aj v režime offline. Prístup je možný prostredníctvom elektronického knižničného katalógu OPAC alebo prostredníctvom linku uvedeného pri vybranej e-knihe.

Pre informácie o dostupnosti elektronických kníh zo zariadení mimo univerzitnú sieť Žilinskej univerzity (vzdialený prístupkliknite na tento odkaz.

Nové e-booky od Cambridge University Press

V januári 2019 sme pre Vás zakúpili do nášho fondu ďalšie e-booky od Cambridge University Press. Pokračujeme tak vo využívaní služby, s ktorou sme začali pred rokom a rozširujeme naše portfólio o 11 nových e-bookov. Nové zakúpené tituly:

Finite elements

Theory and Algorithms

Fundamentals of Computer Vision

Impact Mechanics

Key technologies for 5G wireless systems

Media and radio signal processing for mobile communications

Nonlinear circuit simulation and modeling

Photovoltaic science and technology

Signal processing and networking for big data applications

Stochastic dynamics, filtering and optimization

Synchronization in digital communication systems

Wireless physical layer network coding

Skôr zakúpené e-booky:

Big Data over Networks

Autor: Shuguang Cui, Alfred O. Hero, Zhi-Quan Luo, José M. F. Moura

Kľúčové slová: Enviromental Policy, Economics and Law, Engineering, Energy Technology, Earth and Enviromental Sciences

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/big-data-over-networks/6A03C54EDF48E14F2D07708D74F2D44A

Classical and Quantum Information Theory (An Introduction for the Telecom Scientist)

Autor: Emmanuel Desurvire

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2012

ISBN: 9780511803758

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511803758

Classical Optics and its Applications

Autor: Masud Mansuripur

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2011

ISBN: 9780511803796

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511803796

Combinatorics, Words and Symbolic Dynamics

Autor: Velérie Berthé, Michel Rigo

Kľúčové slová: Discrete Mathematics Information Theory and Coding, Recreational Mathematics, Cryptography, Cryptology and Coding, Mathematics, Computer Science

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/combinatorics-words-and-symbolic-dynamics/E8867162A2C779AAF43AB028F40FF988

Computational Methods for Physics

Autor: Joel Franklin

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2013

ISBN: 9781139525398

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781139525398

Continuum Mechanics and Thermodynamics of Matter

Autor: S. Paolucci

Kľúčové slová: fluid dynamics and solid mechanics, engineering, solid mechanics and materials, methematics

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/continuum-mechanics-and-thermodynamics-of-matter/F26B1B88C73828590AABBFF8DBE4519F

Computational Thermodynamics of Materials

Autor: Zi-Kui Liu, Yi Wang

Kľúčové slová: Engineering, Materials Science, Solid Mechanics and Materials

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/computational-thermodynamics-of-materials/54EE36C5A794362BD1BE877D7FFC58A1

Fundamentals of Mobile Data Networks

Autor: Guowang Miao, Jens Zander, Ki Won Sung, Slimane Ben Slimane

Kľúčové slová: Communications and Signal Processing, Wireless Communications, Engineering

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/fundamentals-of-mobile-data-networks/D46688899BDC64F4421967A916548433

Fundamentals of Engineering Plasticity

Autor: William F. Hosford

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2013

ISBN: 9781139775373

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781139775373

Materials for Engineers

Autor: William F. Hosford

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2012

ISBN: 9780511810732

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511810732

Microgrids and other Local Area Power and Energy Systems

Autor: Alexis Kwasinski, Wayne Weaver, Robert S. Balog

Kľúčové slová: Engineering, Circuits and Systems, Energy Technology

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/microgrids-and-other-local-area-power-and-energy-systems/C5FB9F410E690ABD9F7409AF9843FEB0

Modern Computer Algebra

Autor: Joachim von zur Gathen, Jurgen Gerhard

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2013

ISBN: 9781139856065

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781139856065

Nanowire Transistors

Autor: Jean-Pierre Colinge, James C. Greer

Kľúčové slová: Electronic, Optoelectronic, Devices, Nanotechnology, Engineering, COndensed Matter Physics, Nanoscience and Mesoscopic Physics, Physics

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/nanowire-transistors/249DCB480C136BD3EE1A271F92951E88

Numerical Methods in Engineering with MATLAB ®

Autor: Jaan Kiusalaas

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2012

ISBN: 9780511812200

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511812200

Practical Foundations for Programming Languages

Autor: Robert Harper

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2013

ISBN: 9781139342131

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781139342131

Principles of Digital Communication

Autor: Bixio Rimoldi

Kľúčové slová: Engineering, Communications and Signal Processing, Wireless Communications

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/principles-of-digital-communication/892E4E1E41485844D52FFABBD4814335

Robotics for Electronics Manufacturing

Autor: Karl Mathia

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2010

ISBN: 9780511712173

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511712173

Solar Power Generation Problems, Solutions and Monitoring

Autor: Peter Gevorkian

Kľúčové slová: Enviromental Policy, Economics and Law, Engineering, Energy Technology, Earth and Enviromental Sciences

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/solar-power-generation-problems-solutions-and-monitoring/8E8139F1EE17EAD19D194075295B7CC2

Solid Mechanics

Autor: William F. Hosford

Vydavateľ: Cambridge University Press

Rok: 2012

ISBN: 9780511841422

URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511841422

Supersymmetry and String Theory

Autor: Michael Dine

Kľúčové slová: teoretícká fyzika, matematická fyzika, časticová fyzika, jadrová fyzika

Rok vydania: 2015

URL: https://www.cambridge.org/core/books/supersymmetry-and-string-theory/FD183F56066D0E8256B16B4D9400FC74

Variational Methods for Nonlocal Fractional Problems

Autor: Giovanni Molica Bisci, Vicentíu D. Radulescu, Raffaella Servadei

Kľúčové slová: Recreational Mathematics, Abstract Analysis, Differential and Integral Equations, Dynamical Systems and Control Theory, Mathematics Encyclopedia of Mathematics

Rok vydania: 2016

URL: https://www.cambridge.org/core/books/variational-methods-for-nonlocal-fractional-problems/EF7FC72A1444B4FA3F76029B4E5DBAFE