Pracovisko pre študentov so špecifickými potrebami v Univerzitnej knižnici

V rámci podpory štúdia študentov so špecifickými potrebami bolo v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity vytvorené Pracovisko pre študentov so špecifickými potrebami. Pracovisko bolo zriadené v spolupráci s univerzitnou koordinátorkou s pani PhDr. Katarínou Gažovou. 

Pracovisko pre študentov so špecifickými potrebami je vybavené ergonomickými stoličkami, polohovateľnými pracovnými stolmi, počítačovou zostavou so slúchadlami s pripojením na internet a skenerom. Súčasťou počítača je špeciálny počítačový program umožňujúci vytváranie myšlienkových máp a prácu s nimi. Ďalším špeciálnym softvérom je program na diktovanie textu priamo do počítača.  Program uľahčuje prácu všetkým tým, ktorí píšu všeobecné texty. Je ideálny na písanie študentských prác, listov a e-mailov, obchodnej korešpondencie, zmlúv, výkazov, analýz a podobných dokumentov, ktoré sú hlasom napísané až 2x rýchlejšie než pomocou klávesnice. Súčasťou programu je základný slovník spisovnej slovenčiny, obsahujúci najčastejšie slová a slovné tvary, ktorý je vhodný na prepis všeobecných textov. Súčasťou Pracoviska pre študentov so špecifickými potrebami je oddychový kútik s relaxačným kreslom.

Pracovisko je sprístupnené počas otváracích hodín Univerzitnej knižnice a slúži prednostne pre študentov so špecifickými potrebami a poskytované služby sú bezplatné.

V rámci Univerzitnej knižnice je pre študentov so špecifickými potrebami zabezpečený bezbariérový prístup využitím nájazdovej rampy a bezplatné parkovacie miesta v blízkosti vchodu do budovy. V budove Univerzitnej knižnice môžu študenti využiť čiastočný bezbariérový prístup k učebniciam, zapožičanie literatúry na predĺžený čas a taktiež aj zhotovenie kópii študijných textov. Študentom je zabezpečená pomoc pri práci s knižnično-informačným systémom Dawinci.

Pracovisko je prístupné nielen študentom Žilinskej univerzity v Žiline, ale aj verejnosti a služby  je možné využívať za predpokladu, že návštevník sa stane čitateľom.

Fotografickú dokumentáciu nájdete v galérií


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina

Počet vygenerovaných stránok 1034577

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.