Portál - Informačná a mediálna gramotnosť

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave s finančnou pomocou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vytvorila portál Informačná a mediálna gramotnosť. 

"Súčasná spoločnosť kladie veľký dôraz na problematiku informačnej gramotnosti (IG) predovšetkým v oblasti informačných kompetencií akademických pracovníkov a študentov. Tento portál má za cieľ informačnú gramotnosť charakterizovať, propagovať a podporovať prostredníctvom:

  • sumarizácie štandardov informačnej gramotnosti,
  • príkladov a metodických návodov rozvíjajúcich informačné kompetencie,
  • tutoriálov a videotutoriálov."

Na portáli nájdete napríklad návody ako citovať, problematiku plagiátorstva, vyhľadávania informácií, multitasking a iné. 

Portál nájdete na odkaze: https://midas.uniba.sk/


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina

Počet vygenerovaných stránok 1034576

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.