V stredu 23.10. sa v našej Univerzitnej knižnici uskutoční seminár s názvom: Elsevier publishing and research data quality workshop

Tento seminár je zameraný najmä pre doktorantov Žilinskej univerzity v Žiline. Získajú tu veľmi cenné a zaujímavé informácie z procesu publikovania a s pokročilou prácou s dátami v Scopuse. Budú tu taktiež prezentované štatistiky výsledkov výskumu na Slovensku. Prednášajúcimi budú odborníci z Elsevieru Katarzyna Kryszczuk a Katarzyna Gaca-Zajac, PhD.  

Podrobný program nájdete tu